Usvojen Program poslovanja regionalne deponije

Sremska Mitrovica – Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Regionalne deponije „Srem –Mačva“ Šabac za 2017. godinu usvojen je na nedavno održanoj sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Ono što je bitno naglasiti kod ovog programa jeste da će cena deponovanja otpada operatera za gradove osnivače, Šabac i Sremsku Mitrovicu, u narednoj godini iznositi 1.800,00 dinara po toni deponovanog otpada.

„Karakteristika našeg Programa poslovanja za sledeću godinu je da na osnovu smernica Vlade Republike Srbije i na osnovu saglasnosti oba osnivača, gradova Sremska Mitrovica i Šabac, cena će ostati nepromenjena i iznosiće 1.800 dinara za naše operatere, Komunalno preduzeće „Komunalije“ iz Sremske Mitrovice, i JKP „Stari grad“ iz Šapca. Uvažavajući socijalekonomski status građana, stanje poslovanja preduzeća, neće se dizati cena do onog očekivanog nivoa od 25 evra koji će u budućnosti obezbediti održivost celog projekta“, rekao je nakon sednice v.d. direktor JKP Regionalne deponije „Srem- Mačva“, Nebojša Popović.

On je dodao da će naredne godine biti od 10 do 15% više deponovanog otpada s obzirom da će se on prikupljati i u svim selima koja pripadaju gradovima osnivačima i da se nada da će to doprineti smanjenju broja divljih deponija.

„Ono što još uvek ne znamo jeste da li će se u projekat uključiti opštine Šid i Bogatić, ali ono što znamo i očekujemo jeste završetak linije za separaciju i opremanje dodatnom mehanizacijom“, rekao je Popović.

Prema usvojenom Programu poslovanja planirani fizički obim usluga u 2017. godini predviđa prijem i sanitarno deponovanje 52.400 tona komunalnog mešanog otpada prikupljenog sa teritorije gradova Sremska Mitrovica, Šabac i to sa područja celokupnih gradova koji su obuhvaćena organizovanim prikupljanjem otpada u svim svojim gradskim i seoskim područijima.

You May Also Like