Uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu raspisala konkurs

Sremska Mitrovica – Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu raspisala je Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa koje udruženja građana realizuju u oblasti socijalne zaštite.

Kako se navodi u tekstu Konkursa, predlagač programa, odnosno udruženje treba da ispuni nekliko uslova i to:
mora da ima sedište u Sremskoj Mitrovici i da registrovanu delatnost obavlja na teritoriji Grada, mora biti direktno odgovorno za pripremu i realizaciju programa i da je namenski utrošilo i izveštajem u celosti opravdalo sredstva dobijena iz gradskog budžeta po ranijim konkursima.

Mere i aktivnosti predviđene projektom koji se finansira iz ovih sredstava, mogu biti usmerene na:
– podsticaj i razvoj novih, ili unapređenje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite,
– zaštitu prava najugroženijih kategorija stanovništva,
– pomoć marginalizovanim grupama,
– poboljšanje uslova rada udruženja ( nabavka opreme).

Sredstva iz gradskog budžeta namenjena za ovaj Konkurs iznose 6 miliona dinara.

Konkurs je raspisan na sajtu grada 7. septembra, a rok za predaju projekta je 15 dana.

Više informacija možete dobiti OVDE.

You May Also Like