Uprava za poljoprivredu prodaje kukuruz sa uzurpiranog zemljišta

Sremska Mitrovica – Gradska uprava za poljoprivredu i zaštitu životne sredine grada Sremska Mitrovica raspisala je Oglas za prodaju merkantilnog kukuruza roda 2016 putem prikupljanja ponuda, sa parcele poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Srbije koja se koristi bez pravnog osnova.

Obrazac ponude se može preuzeti na sajtu grada Sremska Mitrovica ili neposredno u prostorijama Gradske uprava za poljoprivredu i zaštitu životne sredine grada Sremska Mitrovica, kancelarija broj 52 svakog radnog dana od 7-15 sati.

Rok za podnošenje ponuda je do 29.09.2016. godine do 10 sati.

Sve bliže informacije o Oglasu se mogu dobiti neposredno u prostorijama Gradske uprava za poljoprivredu i zaštitu životne sredine grada Sremska Mitrovica, kancelarija broj 52 ili na telefon 610-623 svakog radnog dana od 7-15 sati.

You May Also Like