Telekom uputio donaciju razvojnom savetovalištu Dom zdravlja u Sremskoj Mitrovici

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U okviru programa saradnje UNICEF-a i Ministarstva zdravlja posvećenog unapređenju razvoja u ranom detinjstvu, kompanija Telekom Srbija donirala je didaktičke materijale razvojnim savetovalištima Domova zdravlja u Sremskoj Mitrovici, Subotici i Kruševcu.

Kompleti sadrže po 32 elementa, među kojima su i rolerkoster, set za sortiranje i prebrojavanje, setovi za imitaciju strukture, muzički instrumenti, zvečke, lopte, bockalice, perle i drugi didaktički materijali. Njih će pedijatri, psiholozi, logopedi, defektolozi i drugi zdravstveni radnici i saradnici moći da koriste za proveravanje i stimulisanje određenih veština dečijeg razvoja.

Materijal su namenjeni i podsticaju svih razvojnih oblasti (senzomotorički, kognitivni, socio-emocionalni, govorno-jezički, brige o sebi), zatim razvoju izvršnih funkcija, kreativnosti i rešavanja problema kroz direktan rad sa decom i roditeljima.

Naučno je dokazano da su prve godine života najvažniji period za rast i razvoj svakog deteta. U najranijem detinjstvu postavljaju se temelji za sve životne uspehe, a propusti u brizi i stimulaciji razvoja u ovom periodu ostavljaju dugoročne posledice koje se kasnije ne mogu nadoknaditi. Zato je ulaganje u razvoj u ranom detinjstvu jedan od prioriteta UNICEF-a u Srbiji i širom sveta, u kojem je podrška partnera iz privatnog sektora dragocena.

Didaktički materijali predstavljaju svojevrsno sredstvo procene, jer pomažu zdravstvenim radnicima da ustanove stepen i podstaknu dalji razvoj različitih veština kod deteta. S druge strane, posmatrajući i koristeći didaktičke materijale, roditelji mogu da na konkretnom primeru nauče kako da korisne i zabavne aktivnosti sa decom ponove i kod kuće. Ovakav način rada smanjuje stres kod roditelja i pomaže im da uživaju u stimulaciji razvoja svoje dece. Sa druge strane, igra detetu daje šansu da slobodno vežba postojeće i nove veštine, testira nove ideje, savladava probleme i teška iskustva, kao i da uči.

Program saradnje UNICEF-a i Ministarstva zdravlja posvećen unapređenju razvoja u ranom detinjstvu do sada je edukovao i umrežio veliki broj pedijatara, pedijatrijskih i patronažnih sestara, zdravstvenih saradnika kao i romskih zdravstvenih medijatorki. Oni, kao ključni i često jedini saradnici porodice u najranijem uzrastu dece – svako u svom domenu – promovišu, podstiču i prate razvoj u najranijem detinjstvu, radeći i sa decom i sa njihovim roditeljima.

U okviru programa je nastao i u praksu uveden i novi instrument pod nazivom „Vodič za praćenje razvoja “ koji značajno unapređuje rad pedijatara – pomaže im da i kod najmlađih pacijenata prepoznaju probleme u razvoju i isplaniraju podršku koja im je potrebna. Uspostavljena je međusektorska saradnja između institucija koje brinu o interesima dece, i podržan rad razvojnih savetovališta u desetak domova zdravlja. Na medicinskim fakultetima u Beogradu i Novom Sadu, rani razvoj i razvojna pedijatrija dobijaju svoje mesto u nastavi i udžbenicima pedijatrije

Možda Vam se svidi i