Sremska Mitrovica – U četvrtak, 15. septembra, sa početkom u 10:00 časova održaće se V sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Predlog odluke o donošenju izmena i dopuna plana detaljne regulacije radne zone „Panonia energy“ u K.O. Šuljam Grad Sremska Mitrovica,
2. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije radne zone izvorište vode rumskog vodovoda u K.O. Jarak Grad Sremska Mitrovica,
3. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije priobalnog područja leve obale reke Save od RKM 120 + 360 K.O. Hrtkovci Opština Ruma do RKM 123 + 300 K.O. Jarak Grad Sremska Mitrovica,
4. Predlog Odluke o stavljanju van snage odluke o priznavanju prava na sufinansiranje troškova vantelesne oplodnje,
5. Predlog Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica,
6. Predlog Odluke o merilima za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta,
7. Predlog Odluke o izmeni odluke o uslovima i načinu raspolaganja stanovima grada Sremska Mitrovica,
8. Predlog Odluke o uslovima i merama za uklanjanje objekta,
9. Predlog Odluke o poveravanju poslova javnom preduzeću za poslove urbanizma „Urbanizam“ Sremska Mitrovica,
10. Predlog Odluke o opštinskim putevima i ulicama na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
11. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju preduzeća za održavanje ulica i puteva „Sirmijum put“ doo Sremska Mitrovica,
12. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće,
13. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uređivanju i održavanju grobalja i sahranjivanju,
14. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
15. Program poslovanja javnog preduzeća za poslove urbanizma „Urbanizam“ Sremska Mitrovica sa cenovnikom usluga.

Možda Vam se svidi i