Sremska Mitrovica – U petak, 4. marta, sa početkom u 10:00 časova održaće se 45. sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Predlog dopune programa uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Sremska Mitrovica za 2016. godinu,
2. Predlog zaključka o donošenju dopune programa razvoja zdravstvene zaštite grada Sremska Mitrovica za 2015/2016. godinu,

grad sremska mitrovica

3. Predlog odluke o priznanju prava na sufinansiranje troškova vantelesne oplodnje,
4. Predlog odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Sremska Mitrovica,
5. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih, oglasnih i drugih objekata,
6. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Sremska Mitrovica,
7. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad “Sava” Sremska Mitrovica za 2015. godinu, 8. Izveštaj o radu Apoteke Sremska Mitrovica iz Sremske Mitrovice za 2015.godinu,
9. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije između ulica Jovanke Gabošac, Jovice Trajkovića i Stevana Sremca, grad Sremska Mitrovica,
10. Predlog Dopune programa za postavljanje montažnih i drugih objekata na javnim površinama za 2016. godinu,
11. Izveštaj o izvršenju programa poslovanja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada Sremska Mitrovica“ za 2015. godinu,
12. Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica za 2015. godinu,
13. Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Srem gas“ Sremska Mitrovica za 2015. godinu sa Odlukom o raspodeli dobiti za 2015. godinu,
14. Izmena i dopuna finansijskog plana Apoteka Sremska Mitrovica za 2016. godinu,
15. Izveštaj Doma zdravlja Sremska Mitrovica za 2015. godinu,
16. Predlog zaključka o prenosu prava svojine na nepokretnosti iz privatne svojine vlasnika Radojčić Milosava iz Sremske Mitrovice u javnu svojinu grada Sremska Mitrovica bez naknade,
17. Izbori i imenovanja.

Možda Vam se svidi i