Stupio na snagu nov red vožnje javnog prevoza

Sremska Mitrovica – Od juče stupio je na snagu nov takozvani “Skandinavski sistem” javnog prevoza ali i novi red vožnje.

Loznica – Sremska Mitrovica – Novi Sad 09:40
Novi Sad – Sremska Mitrovica – Loznica 16:10
Sremska Mitrovica – Novi Sad – 05:20/06:50
Sremska Mitrovica – Beograd – 10:00
Beograd – Sremska Mitrovica – Badovinci – 09:30
Badovinci – Sremska Mitrovica – Beograd – 13:00
Beograd – Sremska Mitrovica – Badovinci – 16:00
Badovinci – Sremska Mitrovica – Beograd – 18:15
……….
Sremska Mitrovica – Novi Sad 07:00
Novi Sad – Zlatibor 09:00/16:10
Sremska Mitrovica – Novi Sad – 12:00
Novi Sad – Zlatibor – 15:45
Zlatibor – Novi Sad 09:30
Novi Sd – Sremska Mitrovica18:15
……….
Sremska Mitrovica – Novi Sad 09:45
Novi Sad – Loznica – 11:10
Loznica – Novi Sad 15:20
Novi Sad – Sremska Mitrovica -19:10
Sremska Mitrovica – Beograd – 06:00/07:30
Sremska Mitrovica – Beograd – 11:30/14:25
Novi Sad – Sremska Mitrovica – 09:45
Sremska Mitrovica – Novi Sad – 14:15
Novi Sad – Sremska Mitrovica – 15:30
……….
Sremska Mitrovica – Novi Sad – 07:50
Novi Sad – Sremska Mitrovica – 12:45
Sremska Mitrovica – Novi Sad – 15:10
Novi Sad – Sremska Mitrovica – 17:20
Loznica – Šabac- Novi Sad – 13:45
Novi Sad – Loznica 18:15
Vrdnik – Sremska Mitrovica – 06:05
Sremska Mitrovica – Vrdnik 10:15/11:30
Sremska Mitrovica – Vrdnik – 13:15/17:00
Sremska Mitrovica – Vrdnik 15:10
……….
Kuper – Novo Groblje
05:00/05:30 – 06:00-06:30
07:00/07:30 – 08:00/08:30
12:00/13:30 – 14:00/14:30
15:00/15:30
18:00/18:30
20:00/20:30
21:00/21:30
Blok B – Laćarak – 06:00 – 14:30
II vozač kond. 06:00/14:30
Blok B – Laćarak 14:30 – 20:30
Sremska Mitrovica – Beograd – 07:00/11:30
Sremska Mitrovica – Ruma – ispomoć 13:10
Sremska Mitrovica – Novi Sad 18:10/20:05
……….
Sremska Rača – Sremska Mitrovica – 05:35
Grabovci – Sremska Mitrovica – 05:40
Sremska Mitrovica – Sremska Rača – 06:45/07:45
Sremska Mitrovica – Šašinci – Jarak – 06:30/07:10
Sremska Mitrovica – Sremska Rača – 10:30/14:10
Sremska Mitrovica – Grabovci – 10:45/11:50
Sremska Mitrovica – Sremska Rača – 13:10/14:10
Sremska Mitrovica – Grabovci – 13:10/16:45
Sremska Mitrovica –Sremska Rača – 19:10
Sremska Mitrovica – Grabovci – 19:10
Bešenovački prnjavor – Stejanovci – Sremska Mitrovica – 05:50/6:45
Đaci iz Bešenovačkog Prnjavora – 07:15
Sremska Mitrovica – Bešenovački Prnjavor – Stejanovci -11:15/11:55
Đaci za Bešenovački Prnjavor 13:15
Sremska Mitrovica – Stejanovci – Bešenovačk iPrnjavor -19:10
……….
Stara Bingula – Sremska Mitrovica 06:00
Erdevik – Sremska Mitrovica – 05:40
Sremska Mitrovica- Divoš – 06:45/07:30
Đaci iz Ležimira – 07:30
Sremska Mitrovica – Stara Bingula 10:55/11:50
Sremska Mitrovica – Erdevik – 10:40/11.50
Sremska Mitrovica – Stara Bingula – 13:10/14:05
Sremska Mitrovica – Erdevik 13:00/14:10
Sremska Mitrovica – Divoš – 15:15/16:15
Sremska Mitrovica – Erdevik – 15:15:/16:00
Erdevik – Sremska Mitrovica – 18:00
Sremska Mitrovica – Erdevik 16:55/17:30 PETAK
Sremska Mitrovica – Stara Binguala – 19:10/20:00
Sremska Mitrovica – Erdevik 19:00
Sremska Mitrovica – Divoš 20:40
Divoš – Sremska Mitrovica 04:50
Sremska Mitrovica – Ravje 06:45/07:25
Đaci iz Grgurevaca – Šuljam 12:15
Sremska Mitrovica – Stejanovci Bešenovački Prnjavor 13:10/13:50
Sremska Mitrovica – Erdevik 14:20
……….
Divoš – Stara Bingula 12:20
Đaci za Ležimir 12:15
Sremska Mitrovica – Sremska Rača – 15:30/16:30
Sremska Mitrovica – Radenković 19:10/19:45
Sremska Mitrovica – Erdevik 20:25
Šuljam – Grgurevci – Sremska Mitrovica – 05:50
Sremska Mitrovica – Šuljam – Grgurevci – 06:45/07:30
Sremska Mitrovica – Grgurevci – Šuljam – 10:00/11:35
Sremska Mitrovica – Šuljam – Grgurevci – 13:10/14:15
Sremska Mitrovica – Šuljam – Grgurevci – 15:30/16:45
Sremska Mitrovica – Grgurevci – Šuljam 19:10
Sremska Mitrovica – Ravnje 05:20/06:00
Đaci iz Zasavice – Mačvanska Mitrovica – 07:10
Sremska Mitrovica – Radenković 11:20/11:50
Đaci Mačvanska Mitrovica – Zasavica 12:45
Crvena česma – Kralja Petra – Ležimir 13:20/14:05
Sremska Mitrovica – Mutalj – B – 15:30/17:00
……….
Sremska Mitrovica – Radenković 05:30/06:15
Sremska Mitrovica – Radenković – 06:45/07:15
Đaci iz Noćaja – Radenković – 12:30
Sremska Mitrovica – Radenković 13:10/13:50
Sremska Mitrovica – Ravnje 15:30/16:10
Ispmoć autobuska stanica – Laćarak 18:30
Sremska Mitrovica – Ravnje 19:10/19:50
Sremska Mitrovica – Sremska Rača – 06:00/07:00
Sremska Mitrovica – Ravnje 10:30/11:35
Sremska Mitrovica – Sremska Rača – 12:15/13:15
Sremska Mitrovica – Radenković – 15:30/16:30
Crvena česma – Kralja Petra – Ležimir 05:10/06:00
Crvena česma – Kralja Petra – Ležimir – 07:00/07:45
Crvena česma – Kralja Petra – Ležimir 10:55/11:50
Sremska Mitrovica – Ravnje 13:10/14:00
Crvena česma – Kralja Petra – Autobuska stanica – Ležimir – 15:30/14:40
Crvena česma – Kralja Petra – Ležimir – 19:00/20:10
……….

Laćarak – Blok B – 05:30 – 15.00
Radinački put crkva – autobuska stanica – Laćarak 04:40/05:10, 05:40/06:10, 06:40/07:10, 07:40/08:10, 11:40/12:10, 14:40/13:10, 14:40/15:10, 15:40/16:10, 18:40/19:10, 19:40/20:10
Blok B – Laćarak 15:00 – 22:30
……….
Jarak – Šašinci 06:00
Đaci iz Radenkovića 07:10
Sremska Mitrovica – Jarak – Šašinci – 10:10/12:00
Sremska Mitrovica – Šašinci – Jarak – 13:10/14:00
Sremska Mitrovica – Šašinci – Jarak 15:30/16:15
Sremska Mitrovica- Šašinci – Jarak 19:10
Badovinci – Sremska Mitrovica – Beograd 07:00
Beograd – Sremska Mitrovica12:59
Badovinci – Beograd – 15:45
Sremska Mitrovica – Beograd 15:50
Beograd – Sremska Mitrovica – Badovinci 19:15
Valjevo – Novi Sad – 10:00
Novi Sad – Sremska Mitrovica 13:45/16:10
Novi Sad – Valjevo – 17:55

You May Also Like