Srbija reciklira 1 odsto otpada, Srem i Mačva daleko bolji

Sremska Mitrovica – Prema podacima Eurostata, 99 odsto komunalnog otpada u Srbiji završi na deponiji, dok je kod članica Evropske Unije to u proseku 28 odsto.

Evropska statistička služba takođe kaže da je, primera radi, u Srbiji proizvedeno 302 kilograma otpada po stanovniku, od čega je 236 na neki način tretirano (reciklirano, kompostirano, spaljeno ili odloženo na deponije). Na kraju, samo jedan odsto celokupnog otpada završi u procesu reciklaže, po čemu smo među najlošije plasiranima na kontinentu.

srem-macva

Tehnički menadžer Regionalne deponije „Srem-Mačva“ Ivan Artukov kaže da situacija nije sjajna i da mora se još uvek čeka na posebnu halu za separaciju otpada, ali da Sremska Mitrovica, uz Užice prednjači u upravljanju otpadom.
Prema njegovim rečima, na Regionalnoj deponiji „Srem-Mačva“ u reciklaži završi 10 do 15 odsto komunalnog otpada, a ističe i da će se sa izgradnjom zasebne hale za separaciju, taj procenat popeti na 40 do 60 odsto.

Podaci Eurostata nam takođe potvrđuju da situacija, bar u Sremskoj Mitrovici, nije toliko loša, s obzirom da se u u Holandiji reciklira 27, a u Belgiji 21 odsto komunalnog otpada.

You May Also Like