Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost kojima je predviđeno ukidanje prava na povraćaj PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe.

Naime, ukidanje prava na refundaciju PDV-a stupiće na snagu tek kada se usvoji zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom, na kome se radi, a koji će omogućiti da svi roditelji novorođenih beba imaju pravo na nadoknadu, kao socijalnu meru.

Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom treba da uredi jednokratnu isplatu novčanih sredstava na ime kupovine hrane i opreme za bebe, a više roditelja će ostvariti pravo na ovu nadoknadu, jer će svi roditelji koji imaju pravo na roditeljski dodatak dobiti uvećanje.

U obrazloženju izmena Zakona o PDV se navodi da institut refundacije PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe nije u skladu sa propisima EU.

Autor: Tanjug

You may also like