Savska voda ODGOVARA. Kupanje? Može!

Od strane Ozon
0 komentar

Po obaveštenju Javnog komunalnog preduzeća “Komunalije“ Sremska Mitrovica i rezultatima analize savske vode, koju je izvršio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica Mitrovčni se mogu bezbedno kupati u Savi.

Analiza savske vode je izvršena dana 17. 07. 2016. godine i to na tačkama uzorkovanja : Reka Sava- Mala plaža, Reka Sava-Gradska plaža Početak plaže, Reka Sava-“Bogaz“, Reka Sava-“Dispanzer“.

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara savska voda na navedenim lokalitetima ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje: izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem male dece, posle kiše i oluje ne kupati se 2-3 dana, zabraniti pristup domaćim životinjama.

Mole se građani da se u toku boravka na plaži pridržavaju pravila zabrane igre s loptom u vodi i peščanom delu plaže obeleženom znakovima zabrane, kako ne bi ometali odmor i rekreaciju posetilaca Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici.

You may also like