Sremska Mitrovica – U vreme državnih praznika Opšta medicina Doma zdravlja Sremska Mitrovica radiće nešto izmenjeno i to:

– Treća zdravstvena stanica (Dispanzer na Savi)
15. februara od 07:00 do 14:00 časova
16. februara od 07:00 do 14:00 časova

radno-vreme-header

U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće:
– Školski dispanzer Doma zdravlja Sremska Mitrovica
15. februara od 07:00 do 00-20:00 časova
16. februaraod 07:00 do 20:00 časova

Stomatološka zdravstvena zaštita u vreme praznika pružaće se:
15. februara od 07:00 do 14:00 časova
16. februara godine od 07:00 do 14:00 časova

Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pružaće zdravstvene usluge 24 časa za sve dane praznika.

Apoteka IV koja se nalazi u krugu bolnice dežuraće svaki dan tokom praznika 24 sata. Apoteka I na trgu Ćire Milekića i Apoteka u Lačarku u ulici 1. novembra 15. i 16. novembra radiće od 08:00 do 14:00 časova, dok če sve druge apoteke biti zatvorene.

Možda Vam se svidi i