Počinje sa radom besplatna info linija za roditelje

Danas treba da proradi besplatna info linija za roditelje, koja treba da doprinese njihovom većem uključivanju u razvoj inkluzivnog obrazovanja.

Telefonski broj 0800 100 121 roditelji će moći da okrenu svakog radnog dana od 12 do 19 časova, a na pozive će odgovarati stručnjaci iz organizacije Inicijativa za inkluziju VelikiMali.

skola roditeljstva

Rezultati monitoringa inkluzivnog obrazovanja pokazuju da su roditelji nedovoljno informisani i imaju velike dileme i nejasnoće u tumačenju zakona i podzakonskih akata u procesu ostvarivanja prava na obrazovanje svoje dece. To je jedan od razloga zbog kojih se uvodi info linija.

Roditelji će, između ostalog, moći da dobiju informacije o zakonskim i podzakonskim aktima koja podržavaju inkluzivno obrazovanje i socijalnu inkluziju, merama dodatne podrške za decu i porodicu i načinima za njihovo ostvarivanje, kao i o korisnoj literaturi o inkluzivnom obrazovanju i primerima dobre prakse, objašnjavaju u Ministarstvu prosvete.

Inicijativa za inkluziju VelikiMali vodiće evidenciju o telefonskim razgovorima i prikupljati informacije od roditelja, koji će služiti za dalje planiranje pružanja podrške i razvijanje strategija za blagovremeno i kvalitetno informisanje svih aktera u obrazovanju. Odgovori na najčešće postavljana pitanja biće objavljeni na sajtu Ministarstva prosvete, na stranci Grupe za socijalnu inkluziju. Sve informacije dobijene od korisnika preko info linije biće čuvane u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kažu u Ministarstvu.

Projekat „Info linija za roditelje – podrška inkluzivnom obrazovanju“ sprovodi Inicijativa za inkluziju VelikiMali koja preko deset godina vrši usluge profesionalnog i besplatnog savetovanja roditelja, posebno roditelja dece i učenika sa smetnjama u razvoju. Projekat su podržali Ministarstvo prosvete i Kancelarija Unicef-a u Srbiji.

Izvor: www.021.rs

You May Also Like