Svi gradjani u Srbiji koji su oštećeni po osnovu obračunatog solidarnog poreza na objedinjene zakasnele isplate, mogu od juče da podnesu zahtev za povraćaj novca, saopštila je Poreska uprava.

poreska-uprava-tabla_1452507415.350x197_rss

Zahtevi se podnose filijalama Poreske uprave u mestu prebivališta, odnosno poreskom organu koji je doneo rešenje o umanjenju isplate.

Vlada Srbije je 16. decembra donela zaključak kojim je Poreskoj upravi naloženo da vrati novac gradjanima kojima su umanjene zbirne isplate veće od 60.000 dinara, a odnosile su na zakasnele naknade za period kad se naplaćivao solidarni porez.

Solidarni porez se naplaćivao od 1. januara do 31. oktobra 2014. na zarade i druge mesečne isplate u javnom sektoru veće od 60.000 dinara.

Uz zahtev je potrebno priložiti na uvid obračun primanja za svaki obračunski period – isplatni list ili odgovarajući ugovor za obračun primanja koji se odnose na više obračunskih perioda, odnosno drugi dokument isplatioca prihoda kojim se dokazuje isplata prihoda obračunatih za veći broj meseci, a izvršenih u jednom mesecu.

Možda Vam se svidi i