PIO: Potvrde o studiranju do 25. oktobra

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) pozvao je danas studente viših škola i fakulteta koji koriste porodične penzije da do 25. oktobra dostave filijalama Fonda potvrde o upisu nove školske godine.

Kako se navodi u saopštenju, studenti potvrde mogu doneti lično ili poslati poštom, a u formular treba da upišu matični broj roditelja po kome se koristi penzija.

„Ukoliko potvrda ne bude dostavljena ne vreme, isplata će biti privremeno obustavljena, sve dok studenti ne dokažu da su upisali godinu“, stoji u saopštenju.

Pravo na porodičnu penziju imaju studenti do diplomiranja, a najkasnije do navršene 26. godine života, bez obzira da li se finansiraju iz budžeta ili su samofinansirajući studenti, kao i apsolventi kojima je taj status utvrđen u godini za koju dostavljaju školsku potvrdu.

RTV

You May Also Like