Odluka Ministarstva pravde da do kraja juna produži ugovor sa pravosudnim službenicima koji su zaposleni na određeno vreme, odložila je generalni štrajk Sindikata pravosuđa Srbije. Kako je rešenje Ministarstva pravde privremenog karaktera, iz sindikata poručuju da je i njihova odluka o suspendovanju za juče najavljenog štrajka takođe vremenski oročena.

„Vaše procene o neophodnom broju državnih službenika i nameštenika nisu rezultat analize potreba i obima posla već su isključivo usklađene sa merama štednje bez ikakvog plana. Pošto nema jasnog plana, vi u stvari planirate neuspeh“, navodi se u pismu u kojem je predsednica Sindikata pravosuđa Srbije Slađanka Milošević obavestila ministra pravde Nikolu Selakovića da prihvataju njegov predlog o produženju ugovora.

Sud Presuda Pravda Profimedia (7)_1000x0

Prema njenim navodima, broj pravosudnog osoblja bi morao da bude određen objektivnim kriterijumima i napominje da bi njegovo arbitrarno smanjenje dovelo u pitanje funkcionisanje pravosudnog sistema.

„Kao što znate, odluku o potrebnom broju sudija donosi Visoki savet sudstva, čiji ste i vi član. Ta odluka nije proizvoljna, već je usklađena sa brojem predmeta u radu, odnosno sa brojem nerešenih predmeta iz prethodne godine, prosečnim dvogodišnjim prilivom i okvirnim brojem rešenih predmeta. Prema važećim pravilnicima o merilima za određivanje sudskog, odnosno javnotužilačkog osoblja, broj državnih službenika i nameštenika određuje se na osnovu broja nosilaca pravosudnih funkcija. Dakle, za određivanje broja osoblja postoje merila koja ste dužni da poštujete. Ili ih primenite ili ih promenite“, tvrdi Slađanka Milošević.

Prema njenim rečima, broj nerešenih predmeta iz prethodnog perioda, kao i broj ovogodišnjih predmeta, nedvosmisleno pokazuju da odluka o smanjenju broja zaposlenih nije u skladu sa „potražnjom za sudskim uslugama“.

„Uzimajući u obzir prethodnu reformu sa štetnim posledicama, smatramo da bi bilo kakvom smanjenju zaposlenih u pravosuđu trebalo prići krajnje pažljivo i obazrivo. Pored toga, trebalo bi uvažiti i preporuku Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa da se zbog izbora novih sudija i tužilaca po hitnom postupku zaposli i određeni broj osoblja. Drugim rečima, pravilnike o sistematizaciji i organizaciji u pravosuđu, odnosno broj osoblja, ne možete da prilagođavate štednji već broju sudija i tužilaca“, piše Miloševićeva.

Njen predlog je da ministarstvo i sindikat, kao socijalni partneri, počnu da rade na usvajanju novih merila za određivanje broja sudskog i javnotužilačkog osoblja.

Izvor: Danas

You may also like