Novo javno preduzeće u Sremskoj Mitrovici

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Na dnevnom redu jučerašnje sednice Skupštine grada našla se i Odluka o poveravanju poslova Javnom preduzeću za poslovanje urbanizma “Urbanizam” Sremska Mitrovica.

„Urbanizam“ jeste novoosnovano preduzeće u gradu koje, kako je objasnila Mirjana Vašut, direktorica „Urbanizma“ treba da nastavi sa realizacijom poslova koje je započela „Direkcija za izgradnju Grada Sremska Mitrovica“ pre nego što je zvanično prestala sa radom.

“Naši poslovi obuhvataju izradu planova detaljne regulacije koji će poboljšati razvoj centralne zone našeg grada, odnosno to su blokovi unutar kojih će se dešavati neke nove urbanističke aktivnosti u smislu aktiviranja zapuštenih prostora i formiranja novih naseljskih ulica. Takođe završićemo jedan veliki plan generalne regulacije istočne zone grada koji je proistekao iz obaveza razrade generalnog urbanističkg plana, a to je ustvari strateški plan razvoja našeg grada”, objašnjava Vašut i dodaje da se završavaju planovi detajne regulacije za poznate investitore i da su to su pre svega planovi za realizaciju planskih postavki i izgradnju fabrike vode u Jarku rumskog vodovoda i realizacija planskih postavki za novo bunarsko polje regionalnog vodovoda koji se nalazi na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, kao i drugi planovi detaljne regulacije koji pomažu razvoj privrede našeg grada.

Ona je najavila i poslove na izradi plana detaljne regulacije u Laćarku koji će doprineti da slobodni prostori u tom naseljenom mestu koji su sada opterećeni spontanom izgradnjom, odnosno izgradnjom bez odobrenja urede kao pravo stambeno naselje za porodično stanovanje, da se formiraju naseljske saobrćajnice i stvori mogućnost legalizacije bespravno izgrađenih objekata na tim prostorima. Konkretno misli se na prostor Ledine 1 i Ledine 2.

“Javno preduzeće “Urbanizm” je na sebe preuzeo veliki posao, ali raspoloživi kapaciteti ovog preduzeća su stručnjaci, ljudi koji svoj posao dobro rade i mislim da ćemo biti u stanju da realizujemo sve planove bez većih poteškoća”, rekla je Vašut.

Možda Vam se svidi i