Sremska Mitrovica – Iako je kanalska mreža veoma bitna za funkcionisanje grada, odvodnjavanje i prihvatanja kišnice, sve je češći primer da su kanali pored puta puni smeća ili da se namerno zatrpavaju radi dobijanja dodatnog prostora.

002

001

003

Kada je reč o zatrpavanju, to je moguće uraditi i na legalan način, s tim što pre svega treba tražiti dozvolu za zacevljivanje kanala od Direkcije za izgradnju Grada, koja je i zadužena za periodično održavanje kanalske mreže u Sremskoj Mitrovici.

Samostalni stručni saradnik iz ovog preduzeća Miroslav Ratković kaže da od situacije sa poplavama od pre dve godine većih problema nije bilo. Prema njegovim rečima, minimum minimuma je postojanje kanala koji mogu da prime vodu, čak i pod uslovom da nisu međusobno povezani, a sve kako ne bi ometali saobraćaj.

005

Baš to u nekim ulicama i jeste problem. Zbog nedostatka (zbog zatrpanih) kanala, ulice su često pod vodom i saobraćaj je otežan. Tada Komunalna policija izlazi na teren i ako je u pitanju namerno zatrpavanje kanala, prvo se nalaže vraćanje u prvobitno stanje, a zatim i novčano sankcioniše. U mnoštvu primera izdvajaju se oni od pre dve godine kada su i mnogi parkinzi i ćuprije rušene kako bi se omogućila prohodnost tih kanala.

dozvola

Iz Komunalne policije, međutim, kažu da je, nakon poplava kada je ukazano na posledice, prijava sve manje i da se ljudi ne odlučuju tako lako na zatrpavanje bez dozvole Direkcije.

You may also like