Sremska Mitrovica – S prvim danom nove, 2016. godine menjaju se uslovi za penzionisanje žena, pa će tako one morati da budu starije za pola godine nego u 2015. da bi se penzionisale.

Ženama će tako od ove godine biti potrebna 61 godina života i najmanje 15 staža, što znači pola godine više nego 2015. za sticanje uslova za starosnu penziju.

U ovoj godini, menjaju se, takođe, i uslovi za prevremenu starosnu penziju i za muškarce i za žene.

Foto Wikimedia

Foto Wikimedia

Muškarci u 2016. će sa 40 godina radnog staža moći da odu u prevremenu starosnu penziju samo ako imaju 55 godina i osam meseci života.

Ženama će trebati 55 godina života i 37 godina penzijskog staža. To je osam meseci života i staža više nego 2015. godine.

Prevremene starosne penzije trajno se umanjuju 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju, s tim što iznos umanjenja za prevremenu penziju maksimalno može iznositi 20,4 odsto.

Uslovi za starosnu penziju muškaraca se ne menjaju i oni su, kao i sada- 65 godina života i najmanje 15 godina penzijskog staža.

U novoj godini, menjaju se i uslovi za porodičnu penziju.

Tako će udovice, da bi ostvarile pravo na porodičnu penziju, morati da imaju najmanje 52 i po godine života, dok će udovcima trebati 57 godina i šest meseci.

Promena nema kada su u pitanju deca koja ispunjavaju uslove za porodičnu penziju – ona bezuslovno pripada svoj deci mlađoj od 15 godina, zatim ako nastave školovanje u srednjoj školi do 20 godina, a ako se odluče na fakultetsko obrazovanje ona im pripada sve do 26. godine života.

Produženje je moguće samo zbog bolesti.

Zaposleni koji imaju beneficirani radni staž, 2016. moraju imati 54 godine i četiri meseca života i 22 godine penzijskog staža, s tim što efektivno moraju imati provedeno 12 godina na radnim mestima na kojima se staž uvećava.

Policijski službenici mogu ove godine otići u penziju s 57 godina i četiri meseca života i 25 godina penzijskog staža, od kojeg 15 na beneficiranom radnom mestu.

U Vojsci Srbije podoficiri i oficiri, do čina pukovnika, mogu otići u penziju s 53 godine života i 40 godina penzijskog staža, a pukovnik s 54 godine života i 40 godina penzijskog staža.

Specijalci u BIA, VBA i VOA moraju imati najmanje 53 godine života i 20 godina efektivno provedenih na tim poslovima.
Izvor: Gde investirati

Možda Vam se svidi i