Nov način finansiranja sportskih klubova

Sremska Mitrovica – Novi Zakon o sportu koji je stupio na snagu sredinom februara meseca ove godine, doneo je promene u i delu koji se odnosi na finansiranje sportskih klubova od strane opština.

„Sportski klubovi sa teritorije Grada Sremska Mitrovica svoje godišnje programe za 2017. godinu predaju preko Sportskog saveza grada do 14. jula u 12 časova. To je novost u odnosu na prethodne godine, jer do sada su se sredstva klubovima dodeljivala preko konkursa koje je raspisivala lokalna samouprava. Međutim novi Zakon o sportu je precizirao da svoje godišnje programe klubovi sa teritorije jedinice lokalne samouprave predaju preko svog teritorijalnog sportskog saveza, u ovom slučaju sportski klubovi sa teritorije grada Sremska Mitrovica programe predaju preko Sportskog saveza Sremska Mitrovica“, objašnjava Nemanja Crnić, generalni sekretar Sportskog saveza grada Sremska Mitrovica.

On dodaje da klubovi moraju biti članovi Saveza, kao i da moraju ispunjavati sve uslove koji su propisani statutom i odlukama njegovog upravnog odbora.

„Sve programe koje Savez dobije biće prosleđeni Gradskoj upravi za kulturu, sport i omladinu koja će izvršiti njihovu evaluaciju i analizu, ta analiza programa prema pravilniku će izbaciti prve preliminarne rezultate godišnjih programa i negde u decembru mesecu kada bude poznat budžet Grada znaće se tačno koliko će koji klub dobiti sredstava od lokalne iz budžeta“, kaže Crnić.

Prema njegovim rečima Sportski savez grada trenutno broji 108 članova, odnosno klubovi, a u narednih nekoliko dana za očekivati je da se taj broj promeni, jer će jedan deo klubova biti primljen, a za jedan deo će Savez prdložiti da budu isključeni jer ne ispunjavaju uslove Sveza.

You May Also Like