Sremska Mitrovica – U Domu zdravlja u Sremskoj Mitrovici danas je održano edukativno predavanje povodom obeležavanja Svetskog dana epilepsije. Predavanje je održala Ljiljana Stančetić Bačvanin, primarijus doktor medicinskih nauka.

„Obeležavanje ovog datuma važno je za sve nas, posebno za osobe koje su obolele od epilepsije, a njih nije malo. Za Republiku Srbiju važi incidencija bolesti kao i za srednju Evropu koja iznosi od 2,2 do 7 na 1000 stanovnika, a poznat je i podatak da 60 osoba na 100.000 stanovnika godišnje oboli od epilepsije, odnosno doživi prvi epileptički napad“, objašnjava doktorka Stančetić Bačvanin.

3333

Ona naglašava da je bitno prepoznati epilepsiju na vreme, lečiti je adekvatno, a pacijenatima koji imaju hroničnu epilepsiju, odnosno već dugo su bolesni od nje treba pomoći na sve načine kako bi postigli makisimalan kvalitet života kakav mogu sa epilepsijom s obzirom da sama dijagnoza bolesti donosi negativne psihičke, socijalne i ekonomske efekte na pacijente s ovom bolešću.

Stančetić Bačvanin je rekla i da muškarci češće oboljevaju od ove bolesti, koja ima takozvana dva pika u javljanju, prvi je do poberteta, a drugi nakon 50ih i 60ih godina života.

111

Kod mladih osoba epilepsiju mogu da izazovu rane encefalopatije, metabolička oboljenja, oštećenja u toku porođaja, a kod starijih osoba nastaju maligne, vaskularne i druge bolesti koje za posledice imaju epileptičke napade.

„Postoji epilepsija i epileptički sindromi koji jesu nasledni, međutim za neke se ne može dokzati nasleđe, ali verovatno postoji neka predispozicija“, za kraj dodaje Bačvanin Stančetić.

Možda Vam se svidi i