Sremska Mitrovica – Svaki vid nasilja nad ženama je veliki problem i odgovornost šire društvene zajednice, jer ono ugrožava fizičko, mentalno i socijalno blagostanje žena, odražavajući se na kvalitet života cele porodice. Karakteristično je da je nasilje nad ženama sve prisutnije, bez obzira na godine, stepen obrazovanja, porekla ili kulture. Tabu je da je takvo nasilje prisutno samo u porodicama nižeg socijalnog i intelektualnog statusa, i o njemu, žene – žrtve nasilja, uglavnom nerado govore. Takve osobe imaju različite zdravstvene tegobe, zbog kojih su česti pacijenti i u Bolnici i u Domu zdravlja. U većini slučajeva one su nesposobne za rad, privređivanje i nisu ekonomski samostalne. Takve žene uglavnom ne žele da pričaju o nemilim događajima i nasilje ostaje neprepoznato, te se na njega ne reaguje na adekvatan način.

Vlada Republike Srbije i Ministarstvo zdravlja usvojile su 2012. godine Deklaraciju o eliminaciji svih oblika nasilja nad ženama, u skladu sa međunarodnom dokumentacijom. Iste godine ustanovljen je protokol namenjen zdravstvenim radnicima za postupanje i zaštitu žena koje su izložene nasilju.

„Kod nas do 2012. godine nije bilo uputstava i protokola za postupanje u takvim situacijama, niti organizovanih i međusobno povezanih akcija na pružanju odgovarajuće pomoći ženama. Od polovine 2012. godine, ovaj protokol se sprovodi u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica i u skladu sa njim izrađena je procedura na osnovu kojeg se ovaj protokol primenjuje. Ukoliko se posumnja na nasilje nad ženama, a dotična osoba nije dovedena na pregled u mitrovačku bolnicu od strane socijalnog radnika ili pripadnika policije, o događaju se obaveštava Policijska uprava Sremska Mitrovica“- objašnjava direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica, prim. dr Miroslav Kendrišić i dodaje da nakon pregleda na Ugrentnom prijemu i konsultacija lekara specijaliste – psihijatra, ginekologa, hirurga, neurologa – žrtva nasilja se javlja kod svog izabranog lekara, koji popunjava obrazac uz prikupljene izveštaje lekara specijalista, psihologa i socijalnog radnika.

U aprilu ove godine,u prostorijama Policijske uprave Sremska Mitrovica,održan je sastanak sa osnovnim javnim tužiocem, predstavnicima Centra za Socijalni rad i Prekršajnog suda, kao i policijske Uprave, na kome je dogovoren način dostave popunjenog obrasca o slučajevima nasilja. Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici, uz krivičnu ili prekršajnu prijavu, prilaže i obrazac popunjen u zdravstvenoj ustanovi. Ovo je vrlo bitan dokument u dokaznom postupku, jer se često događa da žrtva nasilja, kasnije negira ceo događaj i način zadobijanja povreda u strahu da se neželjeni slučaj ponovo ne dogodi.

Dr Kenrišić ističe da se na osnovu dugogodišnjeg iskustva, ne očekuje evidentiranje svih slučajeva nasilja nad ženama, ali će ovaj obrazac omogućiti efikasniji dalji postupak organima Unutrašnjih poslova, kao i tužilaštvu i Sudu, a ovaj način u velikoj meri redukovati broj nasilja nad ženama, a same žene – žrtve nasilja, dodatno ohrabriti i zaštiti.

Izvor: obsm.rs

Možda Vam se svidi i