Maltretiraju Vas Na Poslu? Kreće „SOS mobing“ usluga za žrtve zlostavljanja na radu

Od strane Ozon
0 komentar

„SOS mobing“ telefonska usluga, preko koje će svi građani moći da se informišu o svojim pravima i načinima zaštite od zlostavljanja na radu, biće aktivirana u toku naredne sedmice, najavljuju iz Agencije.
Naime, svi koji smatraju da su žrtve zlostavljanja na radu će besplatnim pozivom broja 0800-300-601 i pritiskom određenog tastera od 0 do 5, dobiti neophodne informacije i odgovore na pitanja šta je mobing, koje radnje podrazumeva i koji su modeli zaštite od zlostavljanja.

Mobing1SOS mobing će građanima biti dostupan 24 sata, dok je razgovor sa pravnom službom Agencije, moguć od 7,30 do 15,30 pozivom pomenutog broja uz biranje tastera 0.

Ova usluga je inače zajednički projekat Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, koji se sprovodi u cilju podizanja svesti o zabranjenosti zlostavljanja na radu i kod poslodavaca i kod zaposlenih.

Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević je u izjavi za Tanjug precizirao da je usluga nastala kao posledica analize koja je pokazala da građani nisu u dovoljnoj meri informisani o samoj pojavi mobinga, kao ni o radnjama koje podrazumevaju mobing.

Pokazalo se da, i pored Zakona koji je na snazi punih šest godina i Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa zaštitom i sprečavanjem zlostavljanja na radu, oni svoje odnose regulišu uglavnom na osnovu ličnih stavova „šta je u redu i šta nije u redu“, naveo je Radivojević.

„To je za nas potpuno neprihvatljivo. U situaciji kada postoje jasno utvrđena pravila želimo da ovom uslugom informišemo građane o njima“, naglasio je Radivojević.

Važno je, kako je naveo, da u vremenu kada je jako teško doći do posla, a još teže ga održati profitabilnim, svi bar za trenutak zastanu i razmisle o uređenju odnosa u samoj firmi, da pozovu besplatni broj telefona i informišu se o pravima.

Efekti će biti primetni, naveo je Raduvojević, napominjući da će na taj način zaposleni postizati veću produktivnost, što će se reflektovati na bolje rezultate rada a samim ti i na profit poslodavca.

Pravni sistem Srbije poznaje tri načina zaštite od zlostavljanja na radu.

Jedan od njih je u postupku pred Agencijom, na koji se primenjuje Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova.

Za pokretanje tog postupka pred Agencijom, odnosno nezavisnim arbitrom sa liste Agencije, o čemu se mogu dobiti detaljne informacije preko usluge SOS mobing, potrebna je saglasnost poslodavca za rešavanje spora.

Prosečno, poslodavci daju saglasnost za svega 20 odsto predloga u vezi mobinga, što je, kako navode u Agenciji, srazmerno dobijanju saglasnosti i u drugim radnim sporovima.

Od ukupnog broja pokrenutih slučajeva za mobing nezavisni arbitri sa liste Agencije su utvrdili mobing u 30 odsto slučajeva i poslodavcima dali preporuku za otklanjanje sporne situacije.

U 50 odsto slučajeva se radilo o povredi drugih radnih prava, a u 20 odsto postoji sumnja da je u pitanju zloupotreba prava na zaštitu.

Zaštita od mobinga se, osim u postupku pred Agencijom koji je regulisan Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova, može zatražiti po Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu, koji reguliše zaštitu u dva nivoa.

Prvi nivo se odnosi na interni postupak obaveznog posredovanja kod poslodavca, a drugi nivo je sudska zaštita.

Detaljno o svim ovim mogućnostima, građani se mogu upoznati putem usluge SOS mobing počev od naredne sedmice.

autor: VV
izvor: Tanjug

Možda Vam se svidi i