Kurs o radu sa osetljivim grupama mladih i principima nediskriminacije

Misija OEBS u Srbiji i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, uz stručnu podršku Beogradskog centra za ljudska prava, otvorili su javni poziv za učešće na sertifikovanom obrazovnom kursu “Rad sa osetljivim grupama mladih i principi nediskriminacije”. Prijave su otvorene do 25. avgusta.
Kurs je namenjen lokalnim koordinatorima i koordinatorkama kancelarija za mlade, predstavnicima i predstavnicama organizacija civilnog društva i praktičarima i praktičarkama omladinskog rada, navodi se u pozivu.
Program će se realizovati u hotelu “Park” u Beogradu od 12. do 15. septembra.

Kroz korišćenje različitih metoda kao što su predavanja, radionice, panel-diskusije, video materijal i uz učešće profesora i stručnih saradnika iz nevladinih organizacija i institucija koje u svom radu promovišu ideju ljudskih prava ili rade sa osetljivim grupama, ucesnici i učesnice imaće priliku da sveobuhvatno sagledaju ovu oblast ali i da čuju konkretna rešenja, razmene ideje i eventualno razmisle o zajedničkim akcijama.

Kurs će obuhvatiti opšta znanja o principima nedriskriminacije, inkluzivnosti i osetljivim grupama mladih, kao i teme: kako senzibilisati okolinu za probleme mladih iz osetljivih grupa, kako reagovati u slučajevima diskriminacije na lokalnom nivou i kome se obratiti, uvođenje principa nediskriminacije u rad kancelarija za mlade, strateške dokumente i lokalne akcione planove i drugo.

Troškove prevoza, obuke, materijala, smeštaja i obroka snosiće Misija OEBS u Srbiji.

Svi zainteresovani mogu da se prijave popunjavanjem prijavnog formulara koji se može pronaći na sajtu Krovne organizacije mladih Srbije i slanjem na mejl nikolic@bgcentar.org.rs.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 064 824 6513.

You May Also Like