KPZ štampa materijal za Javnobeležničku komoru Srbije

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Predstavnici Javne komore beležnika Srbije juče su posetili Kazneno popravni zavod u Sremskoj Mitrovici, obišli štampariju koja radi u okviru Zavoda, i potpisali ugovor o budućoj saradnji sa ovom ustanovom.

Ugovor o saradnji između Zavoda i Javnobeležničke komore potpisali su upravnik KPZ-a Aleksandar Alimpić i Miodrag Đukanović, predsednik Komore.

Ugovorom je predviđeno da sav štampani materijal za potrebe Komore bude obezbeđen upravo iz štamparije koja radi u okviru Zavoda.

15673395_1793052717614336_801609946_n

„Razlog našeg dolaska u Kazneno popravni zavod je potpisivanje ugovora o saradnji koji se odnosi na štampanje materijala u najširem smislu te reči koji koriste javni beležnici. Ovom posetom smo videli i utvrdili da Zavod zaista raspolaže sa ozbiljnim kapacitetom koji može da zadovolji sve naše potebe, pored toga jedan od odlučujućih faktora da se opredelimo za saradnju sa Zavodom jeste i cena štampanog materijala koju smo dogovorili, a koja je izuzetno povoljnija od cena po kojima smo do sada štampali potreban materijal“, rekao je nakon potpisivanja ugovora Đukanović. On je istakao da pored pozitivnog ekonomskog efekta koji ovaj ugovor za Komoru donosi, bitna stavka svakako jeste činjenica da u štampariji rade osuđena lica i da je rad u štampariji jedan dobar vid njihove resocijalizacije, koju Komora kao pravsudna institucija podržava.

Upravnik Zavoda Alimpić rekao je da se njegova zamisao iz 2015. godine što se tiče štamparije polako počela realizovati i da je sklapanjem ugovora sa Komorom poslata jedna veoma važna poruka, a to je da se u okviru Zavoda mogu proizvoditi kvalitetni proizvodi za velike institucije u Srbiji.

„Potpisivanje ovog ugovora ne znači da ja u narednom period neću nastaviti da tražim dalji plasman za proizvode štamparije i kod drugih pravnih lica, prevashodno mislim na sudove u Republici Srbiji, jer je sa tom zamisli štamparija i oformljena“, rekao je Alimpić.

On je podsetio da su kada je ponovo sa radom počela štamparija imali su ograničene mogućnosti s obzirom na mašine koje su posedovali, ali da su sa nabavkom novih mašina te mogućnosti nemerljivo veće, pa je tako ilustracije i poređenja radi izneo informaciju da je na početku rada štamparije dnevno moglo da se izradi 12.000 povratnica, a već sada čak 150.000.

Alimpić je istakao i činjenicu da u štampariji rade osuđena lica, trenutno njih 30, ali da će se taj broj u narednom periodu višestruko povećati, odnosno da će u štampariji raditi oko 140 lica na izdržavanju kazne.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i sremskomitrovački gradonačelnik Vladimir Sanadre koji je kratko rekao da će Grad podržati ovu i slične aktivnosti Zavoda i da će se maksimalno potruditi da učestvuje u izgradnji što boljih odnosa ovom kaznenom ustanovom kako bi osuđena lica imala priliku da učestvuju u javnim radovima, odnosno da proizvodi koji nastavu u okviru Zavoda budu korišćeni za potrebe lokalne samouprave.

Pored štamparije u okviru Kazneno popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici uspešno radi još nekoliko privrednih jedinica, metalni pogon, drvni pogon, hotel, obrađuju se velike površine poljoprivredog zemljišta, a ponovo su počele i aktivnosti u okviru hipodroma.

You may also like