Ko nije platio, ostaje bez vode

U toku je akcija prinudnog isključenja sa vodovodne mreže i podnošenja tužbi za neizmirene obaveze na teritoriji Sremske Mitrovice.

Kako ne bi dolazilo do samog isključenja sa mreže mitrovački “Vodovod” građanima i preduzećima daje mogućnost plaćanja duga u više mesečnih rata. Potrebno je da odmah po dobijanju opomene dužnici dođu u Direkciju preduzeća, adresa – Stari šor 114, Sremska Mitrovica, kako bi se napravio protokol o izmirenju duga.

Naplata potraživanja u JKP “Vodovod” Sremska Mitrovica je i dalje zadovoljavajućem nivou i trenutno iznosi oko 85%. Kod pravnih lica naplata je 90,43%, što je pre svega posledica plaćanja starog duga, dok u kategoriji domaćinstva ona iznosi oko 80%. Najviše njih, oko 80%, duguje iznos do 3000 dinara. Ukoliko potrošači imaju dug veći od 3 000 dinara, šalju se opomene pred isključenje.

You May Also Like