Poslednji dan za podnošenje zahteva za refundaciju poreza na dodatu vrednost (PDV) za kupovinu hrane i opreme za bebe je 17. februar, saopštila je Poreska uprava Srbije.

Kako se navodi, zakonski rok za podnošenje zahteva je od 1. do 15. februara 2016. godine, ali se taj rok pomera, do 17. februara zbog praznika.

beba

„Građani koji imaju pravo na refundaciju PDV-a po ovom osnovu, zahteve mogu da podnesu i u sredu, 17. februara lično na šalterima ili da potrebnu dokumentaciju pošalju poštom nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu prebivališta podnosioca zahteva“, naglašava Poreska uprava.

Dodaje se da nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave sprovodi postupak kontrole ispunjenosti uslova i o zahtevu odlučuje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva sa potrebnom dokazima.

Refundacija PDV na račun kupca hrane i opreme za bebe, vrši se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Upravi za trezor.

Poreska uprava je podsetila da je povećan iznos PDV-a koji se refundira za oko 1.100 dinara, kao i limiti koji se odnose na neto prihod i ukupnu imovinu roditelja odnosno staratelja. Pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe može se ostvariti do iznosa od 73.847,52 dinara. Da bi se ostvarilo pravo, uslov je da je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, ostvaren u iznosu manjem od 1.012.766 dinara.
Drugi uslov je da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi na imovinu manja od 24.686.171 dinara.

Izvor: N1, Beta

Možda Vam se svidi i