Još jedna radna zona kod Jarka

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Na poslednjoj sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica, između ostalog usvojena je i Odluka o izgradi plana detaljne regulacije radne zone – izvorište regionalnog Vodovoda “istočni Srem – Sava 1” u K.O. Jarak, grad Sremska Mitrovica.

ssss

Ovom odlukom se pristupa izradi plana, čija granica obuhvata planskog područja je određena kao preliminarna. Prostor obuhvata plana nalazi se sa istočne strane državnog puta Šabac-Ruma-Novi Sad.

Možda Vam se svidi i