JKP „Vodovod“: Dug na više rata

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Naplata potraživanja u JKP “Vodovod“ Sremska Mitrovica je kao i prethodnih godina na zadovoljavajućem nivou i trenutno iznosi oko 95%.

Kod pravnih lica naplata je 84%, što je pre svega posledica plaćanja starog duga. Ukupno gledano, ova kategorija potrošača duguje oko 28 miliona dinara.
Prema pokazateljima mitrovačkog „Vodovoda“ fizička lica na teritoriji Grada Sremska Mitrovica duguju ovom javnom preduzeću za isporučenu pijaću vodu oko 30 miliona dinara. Najviše njih, oko 80%, duguje iznos do 3.000 dinara. I pored ovoga naplata računa kod ove kategorije potrošača je relativno visoka i iznosi oko 99 %.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ukoliko potrošači imaju dug veći od 3.000 dinara, šalju se opomene pred isključenje. Kako ne bi dolazilo do samog isključenja sa mreže mitrovački „Vodovod“ građanima i preduzećima daje mogućnost plaćanja duga u više mesečnih rata. Potrebno je da odmah po dobijanju opomene dužnici dođu u Direkciju preduzeća, adresa – Stari šor 114, Sremska Mitrovica, kako bi se napravio protokol o izmirenju duga.

Takođe, JKP “Vodovod“ ima praksu da socijalno ugroženim stanovnicima ne naplaćuje potrošenih 5 metara kubnih po članu domaćinstva, koliko im je realno potrebno za osnovne životne potrebe. Lica u stanju socijalne potrebe, njih oko 40, su isključivo sa evidencije Centra za socijalni rad „Sava“ po jasno definisanim kriterijumima koje propisuje ta ustanova.

You may also like