Sremska Mitrovica – Gradsko veće grada Sremska Mitrovica je u danas održalo sednicu i predložilo izmenu i dopunu dnevnog reda 45. sednice Skupštine grada Sremska Mitrovica zakazane za petak, 4. mart i to:

1. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije između ulica Jovanke Gabošac, Jovice Trajkovića i Stevana Sremca, grad Sremska Mitrovica,
2. Predlog Dopune programa za postavljanje montažnih i drugih objekata na javnim površinama za 2016. godinu,
3. Izveštaj o izvršenju programa poslovanja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada Sremska Mitrovica“ za 2015. godinu,

SEDNICA

4. Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica za 2015. godinu,
5. Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća „Srem gas“ Sremska Mitrovica za 2015. godinu sa Odlukom o raspodeli dobiti za 2015. godinu,
6. Izmena i dopuna finansijskog plana Apoteka Sremska Mitrovica za 2016. godinu,
7. Izveštaj Doma zdravlja Sremska Mitrovica za 2015. godinu,
8. Predlog zaključka o prenosu prava svojine na nepokretnosti iz privatne svojine vlasnika Radojčić Milosava iz Sremske Mitrovice u javnu svojinu grada Sremska Mitrovica bez naknade.

Možda Vam se svidi i