Sremska Mitrovica – Gradsko veće grada Sremska Mitrovica je u utorak, 19. januara održalo sednicu i predložilo izmenu i dopunu dnevnog reda 43. sednice Skupštine grada Sremska Mitrovica zakazane za petak, 22. januar i to:

1. Predlog programa za održavanje i uređenje Gradskke plaže u Sremskoj Mitrovici za 2016. godinu,
2. Predlog programa održavanja parkova, zelenih površina i rekreacionih površina, sa planom sanacije zaštićenog drvoreda platana i planom uklanjanja štetne vegetacije na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2016. godini,

grad sremska mitrovica

3. Program poslovanja i finansijski plan PU „Pčelica“ za 2016. godinu,
4. Program poslovanja ustanova iz oblasti kulure, sporta i turizma za 2016. godinu i to:
– Atletski stadion
– Biblioteka „Gligorije Vozarević“
– Galerija “Lazar Vozarević“
– Zavod za zaštitu spomenika kulture
– POZORIŠTE“Dobrica Milutinović“
– POSLOVNO SPORTSKI CENTAR“Pinki“
– Turistička organizacija grada
– Istorijski arhiv „Srem“
– Centar za kulturu „Sirmijumart“
– Muzej Srema
– Ustanova za negovanje kulture „Srem“,
5. Program rada poslovanja budžetskog korisnika Centra za socijalni rad“Sava“ Sremska Mitrovica za 2016. godinu,
6. Program rada za 2016. godinu Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica,
7. Program poslovanja za 2016. godinu Apoteke Sremska Mitrovica,
8. Program poslovanja Doma zdravlja Sremska Mitrovica za 2016.godinu,
9. Plan nabavki za 2016. godinu preduzeća za održavanje ulica i puteva „Sirmijumput“ D.O.O. Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i