Sremska Mitrovica – Crveni krst Sremska Mitrovica organizuje Uvodnu konferenciju povodom početka sprovođenja projekta „Boards without borders: improving life quality for marginalised groups through people-to-people approach“, u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska – Srbija.

Glavni cilj projekta pod nazivom „Boards without borders: improving life quality for marginalised groups through people-to-people approach“ jeste podržati nastojanja oporavka poplavljenih područja u svrhu povećanja tehničkih kapaciteta subjekata prekograničnog područja, kako bi efikasno i spremno odgovorili na moguće krizne, odnosno hitne situacije.

Projekat, ukupne vrednosti 700.000,00 EUR (svaka ugovorena strana po 350.000,00 EUR), realizovaće se tokom 18 meseci. Ciljna grupa projekta su osobe sa invaliditetom sa područja Srema (Srbija) i Vukovarsko-Srijemske županije (Hrvatska).

Uvodna konferencija održaće se u petak, 28. oktobra sa početkom u 11:00 časova u sali 4. Skupštine grada Sremska Mitrovica.

You may also like