Grad raspisao konkurs za nevladine organizacije

Sremska Mitrovica – Gradska uprava za kulturu, sport i omladinu danas je raspisala konkurs za dodelu novčanih sredstava iz budžeta Grada nevladinim organizacijama za sportske objekte sa područja Sremske Mitrovice u svrhu održavanja, adaptacije i rekonstrukcie navedenih objekata, a sve u cilju ostvarenja potreba i interesa građana u oblasti sporta.

Ukupno predviđena sredstva za konkurs iznose 10 miliona dinara.

Kako se navodi u tekstu konkursa pravo na dobijanje i korišćenje dotacija po ovom javnom pozivu imaju sve NVO za sportske objekte koji kao nosioci programa moraju da budu registrovani u skladu sa zakonom, da isključivo ili pretežno posluju na nedobitnoj osnovi, da imaju sedište u Sremskoj Mitrovici, da su direktno odgovorni za pripremu i izvođenje programa, da su prethodno obavljali delatnost najmanje godinu dana i da su sa uspehom realizovali odobreni program, ukoliko su bili nosioci programa ranijih godina.

sports balls

Obrasce Prijave na konkurs i smernice za nosioce programa – nevladine organizacije za sportske objekte – mogu preuzeti na zvaničnom sajtu grada OVDE.

Konkurs traje od dana objavljivanja na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica do kraja tekuće godine, odnosno do utroška sredstava.

Dodatne informacije u vezi sa učestvovanjem na Konkursu se mogu dobiti na broj telefona 022/610-538, svaki radni dan u vremenu od 07.00 do 15.00 časova.

You May Also Like