Grad pomaže nevladinim organizacijama sa 2 MILIONA DINARA

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Gradska uprava za urbanizam,komunalne i inspekcijske poslove u sredu, 23. marta raspisala je Konkurs za dodelu budžetskih sredstava kao dotaciju nevladinim organizacijama organizacijama odnosno udruženjima građana sa područja grada Sremska Mitrovica, u cilju pomoći i podsticaja za dalji rad, razvoj i afirmaciju aktivnosti NVO iz oblasti zaštite biljnog i životinjskog sveta odnosno svih vidova društvenog aktivizma.

Ukupno predviđena budžetska sredstva za konkurs su 2 miliona dinara.

Kako se navodi u tekstu Konkursa, pravo na dobijanje i korišćenje dotacija po ovom javnom pozivu imaju sve NVO čije je sedište i koji registrovanu delatnost obavljaju na teritoriji grada Sremska Mitrovica, koje su direktno odgovorne za pripremu i realizaciju programa kojim konkurišu, koje su namenski utrošile i narativnim i finansijskim izveštajima u celosti opravdale sredstva dobijena iz budžeta grada po ranijim konkursima i koje planiraju realizaciju svojih programa tokom 2016. Godine.

Podnošenje prijava:
Obrasce Prijave na konkurs – NVO – mogu preuzeti na zvaničnom sajtu grada www.sremskamitrovica.rs pod naznakom DOKUMENTI/KONKURSI (OVDE).
Prijave se predaju u gradskom Uslužnom centru, ul. Svetog Dimitrija br. 13, sa naznakom „KONKURSI“ – Dotacije nevladinim organizacijama U ZATVORENOJ KOVERTI.

Konkurs traje do 07.aprila ove godine.

Dodatne informacije u vezi sa učestvovanjem na Konkursu se mogu dobiti kako na sajtu grada, tako i na broju telefona 022/610-566, lokal 117 svakog radnog dana u vremenu od 07.00 do 15.00 časova.

Možda Vam se svidi i