Sremska Mitrovica – Gradska uprava za obrazovanje i tokom drugog polugodišta školske 2015/2016 godine nastaviće sa subvencionisanjem prevoza učenika srednjih škola. Od ove godine popust na mesečne autobuske karte imaće i učenici sa teritorije Grada koji pohađaju škole u Rumi i Bogatiću.

Sredstva iz budžeta Grada Sremska Mitrovica su namenjena za subvencionisanje javnog gradskog i prigradskog prevoza u periodu od 1. januara do 30. juna ove godine i to u iznosu koji predstavlja razliku između:
– cene autobuske karte od 3.000 dinara po učeniku (koju plaća roditelja – koja predstavlja cenu prevoza za sve školske radne dane na mesečnom nivou, po zvaničnom Školskom kalendaru i
– pune cene mesečne autobuske karte umanjene za eventualni popust prevoznika, ukoliko isti bude odobren od strane prevoznika.

autobuska

Grad Sremska Mitrovica će obezbediti sredstva za povlašćenu vožnju za učeike srednjih škola i to za:

1. Učenike na relaciji mesto stanovanja – Sremska Mitrovica (izuzev mesta Mačvanska Mitrovica i Laćarak), bez obzira za kog prevoznika će se roditelji opredeliti.

Prevoz učenika srednjih škola će se vršiti po relacijama:
• Sremska Mitrovica – Sremska Rača – Sremska Mitrovica
• Sremska Mitrovica – Radenković – Sremska Mitrovica
• Sremska Mitrovica – Ravnje – Sremska Mitrovica
• Sremska Mitrovica – Jarak – Sremska Mitrovica
• Sremska Mitrovica – Bešenovo – Grgurevci – Sremska Mitrovica
• Sremska Mitrovica – Bešenovački Prnjavor – Sremska Mitrovica
• Sremska Mitrovica – Grgurevci – Šuljam – Sremska Mitrovica
• Sremska Mitrovica – Stara Bingula – Sremska Mitrovica
• Sremska Mitrovica – Ležimir – Sremska Mitrovica

2. Učenike sa prebivalištem u Sremskoj Mitrovici koji pohađaju školu van teritorije Grada Sremska Mitrovica upisanih u obrazovne profile kojih nema u sremskomitrovačkim srednjim školama (Srednju poljoprivredno – prehrambenu školu „Stevan Petrović Brile“ u Rumi i „Mačvansku srednju školu“ u Bogatiću) i svakodnevno putuju na relaciji mesto stanovanja – mesto gde se škola nalazi.

Prevoz učenika srednje poljoprivredno – prehrambene škole „Stevan Petrović Brile“ u Rumi vršiće se po relacijama:
• Sremska Mitrovica – Ruma – Sremska Mitrovica
• Šuljam – Ruma- Šuljam
• Noćaj – Ruma – Noćaj
• Veliki Radinci – Ruma – Veliki Radinci
• Šišatovac – Ruma – Šišatovac
• Jarak – Ruma – Jarak
• Šašinci – Ruma – Šašinci
• Kuzmin – Ruma – Kuzmin
• Bešenovo – Ruma – Bešenovo

Prevoz učenika „Mačvanske srednje škole“ u Bogatiću vršiće se po relacijama:
• Mačvanska Mitrovica – Bogatić – Mačvanska Mitrovica
• Noćaj – Bogatić – Noćaj
• Salaš Noćajski – Bogatić – Salaš Noćajski

Pravo na subvenciju za prevoz učenika srednjih škola Gradska uprava će utvrđivati rešenjem po zahtevu roditelja/staratelja u skladu sa Odlukom o načinu ostvarivanja prava na materijalne pomoći – subvencije deci, učenicima i studentima sa teritorije Grada Sremska Mitrovica. Na osnovu donetog rešenja Gradska uprava za obrazovanje zaključuje ugovor sa roditeljem/starateljem.

Gradska uprava za obrazovanje do sada je potpisala sporazume sa tri prevoznika i to sa „Sirmiujumbus“ DOO iz Sremske Mitrovice, „Masterbus“ DOO iz Rume i „Mačva expred“ DOO Badovinci.

Prevoznici iz Sremske Mitrovice i Rume su saglasni da obezbede dodatni popust od najmanje 20% na punu cenu autobuske karte, 50% od pune cene autobuske karte za svako drugo dete iz iste porodice – kada je to dete srednjoškolac i korisnik prevoza koje je predmet Sporazuma, odnosno za svako treće dete iz iste porodice – kada je to dete srednjoškolac i korisnik prevoza mesečna karta će biti besplatna. Prevoznik „Mačva ekspres“ saglasan je da obezbedi dodatni popust od najmanje 20% na punu cenu autobuske karte.

Za ovu namenu iz budžeta grada izdvojena su sredstva u visini od 16 miliona dinara.

Možda Vam se svidi i