Grad finansira stručno osposobljavanje radnika

Sremska Mitrovica – Grad Sremska Mitrovica već neko vreme, a u skladu sa mogućnostima radi na usaglašavanju obrazovnog sistema u svojim školama i potražnje tržišta rada. Malim koracima prvi uspesi u ovoj borbi se vide, a to je pre svega uvođenje smera bravar zavarivač u Srednjoj tehničkoj školi „Nikola Tesla“.

Učenici ovog smera deo stručne prakse će obavljati u Brodogradilištu „Vahali“ u Zasavici, pa tako po završetku školovanja biće u potpunosti obučeni za rad.

dualno obrazovanje

Prema rečima gradonačelnika Sremske Mitrovice, Branislava Nedimovića strani investitori koji posluju u Sremskoj Mitrovici suočavaju se sa problemom nedostatka kvalifikovane radne snage, iz tog razloga lokalna samouprava će realizovati jedan novi projekat.

U narednih 15 dana Grad Sremska Mitrovica u saradnji sa nekoliko inostranih kompanija koje posluju na teritoriji grada omogućiće određenom broju radnika stručno osposobljavanje.

„Svaka kompanija koja bude uključena u projekat će odrediti određen broj zaposlenih, njih 10 do 15 koji će ići na stručno osposobljavanje po njihovim standardima, ali o našem trošku“, objasnio je Nedimović.

On je rekao da za razliku od Srednje škole „Nikola Tesla“ gde su uspeli da oforme nov smer, to na žalost nije bio slučaj u Srednjoj prehrambeno – hemijskoj i šumarskoj školi, gde je želja bila da se formira smer tehničar za pneumatike.

„Nadam se da će sistem dualnog obrazovanja zaživeti i omogućiti nam da lansiramo ona zanimanja koje tržište rada traži“, rekao je Nedimović.

You May Also Like