Dve banke bi da kreditiraju sremske poljoprivrednike

Sremska Mitrovica – Na poziv koji je krajem maja meseca raspisala Uprava za poljoprivredu za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava uz učešće lokalne samouprave subvencionisanjem dela kamate javile su se samo dve banke.

Prema rečima Vladimira Nastovića, načelnika Gradske uprave za poljoprivredu to je manje nego što je očekivao s obzirom da su njegovi saradnjici obavestili veliki broj banaka o pozivu i da je dobar deo njih u tom trenutku iskazao zainteresovanost.

“Na naš poziv javile su se samo dve banke i to one sa kojima smo i prošle godine sarađivali. Javila se i treća banka, ali na žalost tek nakon isteka roka i nju smo morali da odbijemo”, priča Nastović.

On kaže da će potpisivanju ugovora sa bankama pristupiti ove nedelje, a zatim i sa realizacijom kreditiranja poljoprivrednika.

Podsećanja radi Gradska uprava za poljoprivredu pozivala je banke zainteresovane za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava uz učešće lokalne samouprave, subvencionisanjem dela kamate, da Gradskoj upravi za poljoprivredu podnesu pisane ponude sa uslovima kreditiranja do 2. juna.

Krediti su namenjeni registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koja su u aktivnom statusu sa teritorije Grada Sremska Mitrovica i to za kupovinu repromaterijala za setvu, stočarsku proizvodnju (nabavka tovnog i priplodnog materijala i hrane u stočarstvu) i plaćanje novčane obaveze (zakupnine) poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po pravu prečeg zakupa. Oni ne mogu biti manji od 100.000,00 dinara niti veći od 1.000.000,00 dinara.

Grad Sremska Mitrovica je ove godine za tu namenu opredelio sredstva u visini od 8 miliona dinara.

You May Also Like