Sremska Mitrovica – Ukoliko ste pecaroš, odnosno bavite se rekreativnim ribolovom pripremite 6.000 dinara koliko je potrebno seniorima za celosezonsku dozvolu koju izdaje Vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“.

Dozvola za rekreativni ribolov za žene košta 3.000 dinara, a isto toliko plaćaju i osobe starije od 65 godina, kao i osobe sa telesnim oštećenjem od 60 do 79 procenata.

Osobe mlađe od 18 godina, kao i osobe sa teškim telesnim oštećenjima od 80 procenata i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, vojni invalidi i civilni invalidi rata sa telesnim oštećenjem od 60 i više procenata godišnju kartu plaćaju 600 dinara.

Za sve informacije možete se obratiti Službi za ribarstvo, 021/ 488-1-575.

Možda Vam se svidi i