Četiri stvari koje MORATE da znate ako koristite kartice u inostranstvu

Svake godine sve je više pritužbi Narodnoj banci Srbije na troškove prilikom korišćenja platnih kartica u inostranstvu. Najveći broj prigovora odnosio se na troškove provizije prilikom podizanja novca s bankomata ili šaltera banke, kao i na troškove nastale prilikom konverzije valute tokom plaćanja karticom. Da vas posle povratka s puta ne bi bolela glava, postoji nekoliko stvari o kojima treba da se raspitate.

1. Aktivirati karticu

Prvo što treba da znate jeste da u inostranstvu poslovne banke naplaćuju veće provizije za ove vrste usluga. Kod pojedinih banaka potrebno je posebno aktivirati karticu za korišćenje van granica Srbije, a kod većine kartica postoje dnevni i mesečni limiti za potrošnju.

Pre nego što otputujete, potrebno je s bankom proveriti da li ona može da se koristi u inostranstvu, kao i koji su osnovni troškovi i naknade.

2. Birati kojom karticom plaćate

– Visina provizije za korišćenje bankomata u inostranstvu razlikuje se zavisno od vrste kartice, iznosa koji se podiže i same banke. Ukoliko nemate mogućnost da na prodajnom mestu izvršite direktno plaćanje karticom i primorani ste da podignete novac s bankomata, u tu svrhu koristite debitnu karticu, jer su provizije najčešće niže nego provizije po osnovu korišćenja kreditne kartice – savet je koji stoji na sajtu NBS.

Pojedine banke u inostranstvu ne naplaćuju proviziju za podizanje novca debitnom karticom ukoliko imaju takav ugovor s matičnom bankom u Srbiji.

3. Provizija i ako podižete s bankomata vaše banke u inostranstvu

– Česta je zabluda korisnika da banka u inostranstvu neće naplatiti proviziju za podizanje novca s bankomata ako pripada istoj bankarskoj grupaciji kao banka koja je izdala karticu u Srbiji. Sve poslovne banke u Srbiji su zasebna pravna lica, stoga provizija za podizanje novca s bankomata neće biti naplaćena samo ako su banke međusobno sporazumom regulisale to pitanje, što možete proveriti s vašom bankom pre nego što otputujete u inostranstvo – navode u NBS.

4. Kolika je provizija?

Takođe, potrebno je imati u vidu da se provizija za podizanje novca s bankomata u inostranstvu kreće od minimalno utvrđenog iznosa koji nije vezan za sumu novca koji se podiže, tako da se neretko dešava da korisnicima bude naplaćena veća provizija za podizanje novca s bankomata od samog iznosa koji su na istom bankomatu podigli. Za veće iznose novca, a ponekad i za bilo koji iznos, inostrane banke naplaćuju proviziju koja se meri u procentualnom iznosu sume novca koja se podiže. Zato je neophodno voditi računa o visini novčanih sredstava koju neko namerava da podigne na dnevnom nivou, budući da pojedine banke imaju ograničenje u pogledu ovog iznosa.

A evo i koliko banke, koje smo kontaktirali, uzimaju proviziju za podizanje novca ili plaćanje u inostranstvu.

Korisnici kreditnih kartica Banke Inteza u inostranstvu plaćaju karticama bez provizija, a kako se iznos zadužuje u evrima i zaduženje izmiruje u istoj valuti, ne postoji ni trošak kursnih razlika.

– U slučaju drugih inostranih valuta, zaduženje se prilikom plaćanja konvertuje u evro, a konverzija vrši po kursu kartičarskih organizacija. Ukoliko se plaćanje u inostranstvu vrši debitnim karticama Banke Inteza, za sredstva na računu u evrima ne naplaćuje se ni provizija, ni trošak konverzije, dok se za sredstva u dinarima ne zaračunava provizija, a konverzija se obavlja po prodajnom kursu – objašnjavaju u ovoj banci.

Kada je reč o podizanju novca sa bankomata, korisnici debitnih kartica „Inspire“ mogu podizati gotovinu bez ikakve naknade sa bankomata banaka članica Intesa Sanpaolo grupacije koje posluju u Italiji, Mađarskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Albaniji, Rusiji, Ukrajini i Egiptu.

Klijenti Unikredit banke iznos potrošen u inostranstvu, bez obzira na to da li se radi o kupovini robe i usluga ili podizanju novca sa bankomata, mogu da podele na tri, šest ili 12 rata, koje će otplaćivati bez kamate, uz jednokratnu naknadu, kažu u ovoj banci.

– Pored toga, ukoliko se klijenti opredele da uz pomoć debitnih kartica podignu novac u inostranstvu na bankomatima banaka članica UniCredit Grupe, neće plaćati nikakvu proviziju – objašnjavaju u ovoj banci.

Sa druge strane, ukoliko novac podižu na bankomatu druge banke u inostranstvu debitnom karticom provizija će iznositi jedan odsto od iznosa transakcije, odnosno minimum tri evra. Sa druge strane, ukoliko novac u inostranstvu podižu uz pomoć kreditne kartice provizija će iznositi dva odsto od iznosa transakcije ili minimum 250 dinara.

U Eurobanci kažu da kada se novac podiže u inostranstvu, provizija je tri odsto ili minimum 240 dinara. To važi i za podizanje na šalteru ili na bankomatu bilo koje banke.

– Ukoliko se kupuje roba kreditnim karticama Eurobanke, za plaćanje u inostrastvu, provizija iznosi 1,25 odsto – kažu u Eurobanci.

Korišćenje kartice za obavljanje kupovine u inostranstvu je bez naknade i onim građanima koji imaju kratice Komercijalne banke.

– Prilikom korišćenja platnih kartica Komercijalne banke za podizanje gotovine u inostranstvu, naplaćuje se naknada koja iznosi dva odsto, ili minimum tri evra. Iz ovoga sledi da je najbolje koristiti kartice za kupovinu, jer u tom slučaju ne postoji nikakva naknada na strani banke – kažu u Komercijalnoj banci.

Blic

You May Also Like