Sremska Mitrovica – Lokalna samouprava Grada Sremska Mitrovica juče je raspisala javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava nevladinim organizacijama odnosno udruženjima građana, sindikalnim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama sa područja grada Sremska Mitrovica, u cilju razvoja i afirmacije kulturnih aktivnosti i drugih vidova društvenog aktivizma.

Ukupno predviđena sredstva za konkurs iznose 10,5 miliona dinara i to:
– dotacije nevladinim organizacijama – udruženja građana – ukupno predviđena budžetska sredstva za konkurs su 10 miliona dinara,
– dotacije ostalim neprofitnim institucijama – ukupno predviđena budžetska sredstva za konkurs su 500 hiljada dinara.

NVO indjijanetFoto: indjija.net

Kako se navodi u tekstu konkursa pravo na dobijanje i korišćenje dotacija po ovom javnom pozivu imaju nevladine organizacije čije je sedište i koji registrovanu delatnost obavljaju na teritoriji grada Sremska Mitrovica, koje su direktno odgovorne za pripremu i realizaciju programa kojim konkurišu, koje su namenski utrošile i narativnim i finansijskim izveštajima u celosti opravdale sredstva dobijena iz budžeta grada po ranijim konkursima i koje planiraju realizaciju svojih programa tokom 2016. Godine.
Obrasce Prijave na konkurs i smernice za nosioce programa – nevladine organizacije za sportske objekte – mogu preuzeti na zvaničnom sajtu grada OVDE.

Konkurs traje od dana objavljivanja na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica do 19. februara 2016. godine

Dodatne informacije u vezi sa učestvovanjem na Konkursu se mogu dobiti na broj telefona 022/610-616, svaki radni dan u vremenu od 07.00 do 15.00 časova.

Možda Vam se svidi i