Besplatna struja u 85.000 domaćinstava

Od strane Ozon
0 komentar

Iako je budžet predvideo skoro pola milijarde manje za energetski ugrožene kupce, uslovi se ne menjaju. Procena urađena na osnovu proseka prijavljenih u poslednjih nekoliko meseci
BUDžET je za narednu godinu predvideo 450 miliona dinara manje za besplatnu struju siromašnima nego prethodne godine. U Ministarstvu energetike ipak tvrde da to neće uticati na smanjenje količine energenata koje ugroženi mogu da dobiju, niti će se smanjiti broj onih koji mogu da se prijave za ovu beneficiju.
Za siromašne je prošle godine budžetom bilo predviđeno 1,6 milijardi, da bi predlog budžeta Vlade Srbije skresao ova davanja – na polovinu. Ipak, zbog apela ministra energetike Aleksandra Antića, konačan iznos je povećan na 1,15 milijardi dinara. Procena novca je rađena na osnovu poslednjih nekoliko meseci ove godine i prosečnog broja ljudi koji se prijavio.

– Prema poslednjim podacima iz Ministarstva iz oktobra 2016. godine, pravo energetski ugroženog kupca na umanjenje mesečnih računa za električnu energiju ili prirodni gas koristi 64.768 domaćinstava, na šta se mesečno iz budžeta izdvaja preko 85 miliona dinara – kaže Mirjana Filipović, državni sekretar iz Ministarstva energetike. – S obzirom na to da se u decembru podnose zahtevi za narednu 2017. godinu, pozivamo sve koji su ovo pravo koristili u 2016. godini, kao i one pojedince ili porodice koje su korisnici novčane socijalne pomoći, dečjeg dodatka, najnižih penzija, nezaposlene i uopšte porodice sa najnižim prihodima prema uslovima propisanim Uredbom, da postupak za sticanje statusa pokrenu podnošenjem zahteva organu jedinice lokalne samouprave, nadležnom za poslove socijalne zaštite, u mestu prebivališta. Broj domaćinstava koja ostvaruju pravo ugroženog kupca se povećava svakog meseca i naši planovi su da će do kraja 2017. godine pravo ostvarivati preko 85.000 domaćinstava.

Prema rečima Filipovićeve, u toku je priprema analize dosadašnje primene Uredbe o energetski ugroženom kupcu.

– Na temelju ove analize ćemo planirati izmene ovog propisa, a koje ni u kom slučaju neće uticati na obim već utvrđenog prava ugroženih kupaca – dodaje državni sekretar u Ministarstvu energetike.
PRIJAVA NA LOKALU

ENERGETSKI ugroženi kupac predstavlja budžetsku podršku socijalno ugroženim domaćinstvima u obezbeđivanju osnovnih potreba za energijom, a što će u budućnosti omogućiti potpunu deregulaciju tržišta električne energije. Sprovodi se kroz primenu Vladine uredbe, a domaćinstva status ostvaruju pred lokalnim samoupravama.

You may also like