APR: Kraj februara rok za izveštaje

Po novom Zakonu o računovodstvu do kraja februara oko 150.000 pravnih lica i preduzetnika u Srbiji moraju da dostave Izveštaj za statističke potrebe za 2015, dok pravna lica koja u poslovnim knjigama nisu imala podatke o imovini moraju da dostave Izjave o neaktivnosti, Agenciji za privredne registre (APR).

Do 29. februara se može dostaviti istovremeno sa ovim podacima i redovan godišnji finansijski izveštaj za prošlu godinu, a koji inače po zakonu treba da se dostavi do 30. juna 2016.

apr1

 

Od ove godine obaveza svih je da sve vrste finansijskih izveštaja i dokumentacije za 2015. dostavljaju isključivo u elektronskom obliku, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Obveznici finansijskog izveštavanja po Zakonu o računovodstvu pored dosadašnjih su još i platne institucije i institucije elektronskog novca, kao i Centralni registar hartija od vrednosti.

Izuzeti iz Zakon o računovodstvu su crkvene i verske zajednice, direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, organizacije socijalnog osiguranja, preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo kao i stambene zgrade.

Ukoliko se ne dostave podaci za statističke i druge potrebe do propisanog roka, za pravna lica predviđene su kazne od 100.000 do tri miliona dinara, a za preduzetnike od 100 do 500 hiljada dinara.

Izvor: RTV

You May Also Like