Sremska Mitrovica – U okviru Pilot projekta plavljenja Zasavice u prva tri aprilska dana na terenu će se sprovesti anketa vlasnika zemljišta na području Sadžaka (mesne zajednice Noćaj i Radenković).

Upravnik Specijalnog rezervata prirode „Zasavica“ Slobodan Simić kaže da je cilj da se utvrdi koje parcele na Sadžaku su kritične:
„Prvi cilj je popisati i egzaktno utvrditi koje parcele su ugrožene višim vodostajem Zasavice, a drugi je da nađemo rešenje za te parcele u vidu otkupa ili isplate štete.“

Prema njegovim rečima, dugoročni plan je da se teren oko Zasavice i nivo vode vrate u stanje od pre sto godina.

zasavica

Anketiranje vlasnika će se sprovesti kao nastavak aktivnosti prve Radionica svih zainteresovanih strana za rešenje konflikta oko uspostavljanja adekvatnog vodnog režima na području Rezervata koja je održana krajem februara.

Svrha ankete je prikupljanje podataka, mišljenja i stavova vlasnika u vezi sa stvaranjem uslova za otkup kritičnih poljoprivrednih parcela na Sadžaku, koje su plavljene tokom perioda visokih voda. U anketiranju će učestvovati predstavnici rezervata i lokalne zajednice.

You may also like