Sremska Mitrovica – Broj zaposlenih u javnom sektoru na teritoriji Grada Sremska Mitrovica je 1010 i taj broj u skladu je sa Zakonom o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

U gradskim upravama, službama i Gradskom pravobranilaštvu zaposleno je ukupno 218 radnika. Najviše zaposlenih ima u Gradskoj upravi za opšte i zajedničke poslove, ukupno 59 zaposlenih, zatim u Gradskoj upravi za budžet i lokalni ekonomski razvoj – 39. Po 19 radnika je zaposleno u Gradskoj upravi za infrastrukturu i imovinu i Upravi za zdravstvenu i socijalnu zaštitu. U Upravi za saobraćaj radi 26 zaposlenih, 18 u Upravi za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata, a 16 u Gradskoj upravi za kulturu, sport i omladinu. Sedam zaposlenih radi u okviru Uprave za obrazovanje, 6 u Upravi za poljoprivredu. U Stručnoj službi grada zaposleno je 5 osoba, a u Gradskom pravobranilaštvu 4.

Javna sremskomitrovačka preduzeća zapošljavaju 431 radnika. U JKP „Komunalije“ zaposleno je 185 lica, nešto manje, odnosno 164 njih radi u JKP „Vodovod“. „Toplifikacija“ ima 36 zaposlenih, četiri manje „Srem-gas“, a 14 JP „Urbanizam“.

U privrednim društvima zaposleno je ukupno 23 radnika i to 10 u „Gradskom stanovanju“, 7 u Agenciji za ruralni razvoj i 6 u „Sirmium-putu“.

Ustanove iz oblasti kulture, sporta i turizma zapošljavaju 127 lica. Najviše zaposlenih ima Biblioteka „Gligorije Vozarović“, njih ukupno 21. Zatim istorijski arhiv „Srem“ 18, 17 zaposlenih ima Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica. U Muzjeu „Srema“ zaposleno je 15 radnika, a jedan manje u Centru za kulturu „Sirmiumart“. U Poslovno sportskom centru „Pinki“ radi 12 lica, a u sremskomitrovačkom pozorištu 11. Na Atletskom stadionu zaposleno je 6 osoba, a 5 u Ustanovi za negovanje kulture „Srem“. Po četiri radnika ima Galerija „Lazar Vozarević“ i Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica.

Što se tiče ustanova koje se delom finansiraju iz budžeta Grada Sremska Mitrovica, a delom od strane resornih ministarstava one zapošljavaju 207 lica, od kojih 198 Predškolska ustanova „Pčelica“ i 9 Centar za socijalni rad „Sava“.

U mesnim zajednicama na teritoriji Grada Sremska Mitrovica zaposleno je samo četiri osobe i to po jedna u Jarku, Ležimiru, Manđelosu i Salašu Noćajskom.

Možda Vam se svidi i