Zeleni karton 2.000 dinara

Sremska Mitrovica – Međunarodna karta osiguranja autoodgovornosti ili popularno nazvan zeleni karton od 1. januara 2012. godine potreban je samo pri ulasku u Rusiju, Belorusiju, Ukrajinu, Moldaviju, Tursku, Izrael, Iran, Albaniju, Tunis, Maroko, ali za građane Republike Srbije možda je najvažniji podatak da je posedovanje zelenog kartona neophodno pri ulasku u Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu.

Zeleni karton vlasnici vozila mogu da izvade na mestima gde su izvadili i obaveznu polisu osiguranja. Ukoliko to ne urade, a zaputili su se ka nekoj od zemalja koje zahtevaju posedovanje zelenog kartona, postoji mogućnost da to učine i na graničnim prelazima tih zemalja.

zeleni karton

Preporuka iz Auto moto saveza Srbije, poslovnice u Sremskoj Mitrovici, jeste da zeleni karton izvadite u osiguravajućoj kući u kojoj ste izvadili polisu osiguranja za auto, pre polaska na put, jer na graničnim prelazima može da se desi da nemaju zelenih kartona ih zakon na to ne obavezuje.

Cena zelenog kartona od sredine ove godine, tačnije od 1. juna snižena je za 1.000 dinara, tako da sada iznosi 2.000, a ne 3.000 dinara kao do tada i ista je u svim osiguravajućim kućama.

Dokumenta potrebna da bi izvadili zeleni karton:

• Polisa obaveznog osiguranja na uvid;
• Saobraćajna dozvolu;

Zemlje koje ne zahtevaju zeleni karton pri ulasku su: Austrija, Bugarska, Belgija, Češka Republika, Kipar, Nemačka, Danska, Španija, Estonija, Francuska, Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske, Grčka, Mađarska, Italija, Irska, Luksemburg, Litvanija, Letonija, Malta, Holandija, Portugalija, Poljska, Rumunija, Švedska, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Švajcarska, Lihtenštajn, Andora, Norveška i Island.

Zelena karta osiguranja je dokaz da za svoje vozilo imate zaključeno osiguranje auto-odgovornosti kod domaćeg osiguravajućeg društva. Posedovanjem zelene karte obezbeđujete osiguravajuću zaštitu za eventualne materijalne i nematerijalne štete koje možete pričiniti drugima (trećim licima) u saobraćajnoj nezgodi prilikom boravka u nekoj od zemalja članicama sistema zelene karte.

You May Also Like