Sremska Mitrovica – U okviru projekta „Rodna ravnopravnost i vanredne situacije“, danas je Sremsku Mitrovicu posetila Danica Todorov, zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova.

Todorov je tokom svoje posete Gradu razgovarala sa ljudima iz lokalne samouprave, ali građanima Sremske Mitrovice na temu uloge žena u vanrednim situacijama.

„Uz podrušku agencije Ujedninjenih Nacija za osnaživanje žena napravili smo jedan projekt u okviru kojeg analiziramo postojeće planove odbrane u vanrednim situacijama i učešće žena u štabovima za vanredne situacije sa namerom da u te planove ugradimo rodnu perspektivu“, rekla je Todorov.

2

Ona je objasnila da to znači da postojeće planove analiziraju iz rodnog ugla kako bi videli da li su interesi i potrebe žena tokom vanrednih situacija predviđene planovima odbrane u vanrednim situacijama, odnosno način na koji reagujemo.

„U okviru projekta analiziramo da li je reakcija na vanredne situacije zbog poplava, grada, suše ili nekih drugih tehničkih katastrofa takva da i ženske i muške interese i potrebe pokriva, da li su iskustva koja postoje takva ili treba nešto da menjamo da bi razumeli dobro potrebe i žena i muškaraca tokom vanrdnih situacija“, kazala je Todorov.

Ona je naglasila da se tokom prethodno sprovedenih istraživanja pokazalo da su žene tokom vanrednih situacija bile izložene većem riziku, a kao razlog toga navodi se nedovoljno znanje za postupanje u varednim situacijama, ali i sama njihova očekivanja da im neko pomogne. Upravo zbog toga, Todorov napominje da je potrebno raditi na edukaciji, na povećanju znanja uopšte svih građana i građanki kako se postupa u vanrednim situacijama i koji su to resursi kojima jedna lokalna samouprava raspolaže.

„Ideja je da kada sagledamo realno stanje počnemo sa radom na edukaciji građana da objasnimo svim onim donosiocima odluka kako da ugrade tu rodnu perspektivu, kako da se posmatraju probleme drugih osetljivih grupa, a ne samo žena, da sagledamo da li smo mi svesni rizika za neke osetljive grupe kao što su osobe sa invaliditetom, da li smo dobro upoznati sa situacijom na našem području i da li je taj odgovor u vanrednm situacijama adekvatan“, kazala je Todorov.

Za sam kraj dodala je da su u razgovorima sa predstavnicima lokalnih samouprava videli da ponekad zataji sistem informisanja i da treba razmišljati na koji način je nabolje edukovati i osposobiti stanovništvo za vanredene situacije.

Možda Vam se svidi i