Sremska Mitrovica – Pokrajinska vlada usvojila je juče informaciju o realizovanju mera utvrđenih Programom demografskog razvoja Vojvodine u periodu januar – juni 2015. godine, kojima se između ostalog predviđa i pravo na novčanu pomoć od 12.000 dinara mesečno porodici u kojoj se rodi treće dete.

Na dan 30. jun, ovo pravo ostvaruje ukupno 3.935 porodica u Vojvodini, a za ovu namenu iz budzeta Pokrajine za prvih šest meseci izdvojeno je 285.144.000 dinara.

Drugi deo sredstava bio je namenjen realizaciji Pokrajinske skupštinske odluke o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete koja je počela da se primenjuje krajem 2014. godine.
Ovo pravo u 2015. godini ostvarile su 42 porodica, a visina pomoći u 2015. godini iznosi 200.000 dinara po porodici.
Nakon završenog postupka i realizacije troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje, dve porodice su vratile neiskorišćena sredstava, tako da je za ovu namenu u prvih šest meseci izdvojeno 8.293.082,51 dinara.

Možda Vam se svidi i