Ministar privrede Željko Sertić doneo je odluku da se, oko 150,7 miliona dinara, namenjenih za podršku i unapređenje privrednog ambijenta i privlačenja investicija u 2015. godini, uloži u 18 projekata koji pokrivaju čitavu Srbiju.

U Odluci, koja je objavljena na sajtu ministarstva, piše da će se tim novcem finansirati izgradnja saobraćajnica, vodovodnih i kanalizacionih mreža…

Za saobraćajnice za radnu zonu „Jezero“ u Sremskoj Mitrovici odvojeno je 14,9 miliona.

496

Za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže otpadnih voda južne radne zone u naselju Šimanovci, za prvu fazu, izdvojeno je 13,5 miliona, za vodovodnu mrežu na lokaciji radne zone „Rumska petlja“ u Rumi sedam miliona.

Za prvu fazu u južnoj industrijskoj zoni u Novom Miloševu u Novom Bečeju izdvojeno je pet miliona.

Projekat izgradnje interne saobraćajnice u industrijskoj zoni „Brzan“ u Batočini može da računa na 5,16 miliona, Svilajnac na 11,83 miliona, a Senta 3,67 miliona dinara za saobraćajnice.

Za rekonstrukciju platoa u Vranjskoj Banji odvojeno je 3,14 miliona dinara, za izgradnju ulica u industrijskoj zoni Koceljeva oko 16 miliona dinara, a za rekonstrukciju Brveničke ulice u zoni industrije u Kruševcu 3,21 milion.

Izgradnja saobraćajnih površina, vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije u radnoj zoni „Sever 2“ u Novom Sadu biće podržana sa 21,7 miliona, a Subotica će, od istih para, dobiti deo od 9,43 miliona dinara, za izgradnju atmosferske kanalizacije.

Preševo može da računa na 10,43 miliona za infrastrukturne instalacije, odnosno kabliranje srednjenaponske mreže u industrijskoj zoni, a Inđija, za projekat izgradnje niskonaponske mreže sa javnom rasvetom u koridoru državnog puta drugog reda na 5,19 miliona dinara,

Opština Vladičin Han, za radove na izgradnji dve povezane montažne betonske trafostanice u industrijskoj zoni „Jug“, dobiće oko 5,5 miliona dinara, Bela Palanka za trafostanice u industrijskoj zoni više od 5,2 miliona dinara, a Paraćin 4,1 milion za trafostanicu u industrijskoj zoni „Zmic“.

Projekat izgradnje kolektora od puta za Donje Medurovo do Nišavskog kolektora u radnoj zoni „Donje Medurovo“ biće podržan sa 5,6 miliona dinara.

Ministarstvo privrede je objavilo da će u finansiranju realizacije učestvovati u iznosu do 50% od ukupne vrednosti projekta, dok se preostali novac obezbeđuje iz budžeta podnosioca prijave projekta.

Na ministarstvu je, takođe, kako piše, da sprovede postupke javnih nabavki, a zatim će podnosilac zahteva i izvodač radova zaključiti ugovor za realizaciju projekta, dok je stručni nadzor u rukama podnosioca prijave projekta.

Novac, precizno 150.715.362 dinara za ove projekte, predviđen je budžetom za 2015, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu.

You may also like