Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće „Komunalije“ Sremska Mitrovica zajedno s partnerima Gradom Sremska Mitrovica, Ekološkim klubom grada Sremska Mitrovica , CEKOR-om, „Unikom“ d.o.o Osijek, Regionalnom razvojnom agencija Slavonije i Baranje i Udrugom za zaštitu prirode i okoliša „Zeleni Osijek“, danas su u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici organizovali završnu konferenciju projekta „The Case for Zero Waste – Stvaranje društva bez otpada“ u okviru IPA projekta Hrvatska-Srbija 2007/2013.

Konferencija je organizovana sa ciljem predstavljanja svih postignutih rezultata u protekle dve godine, kao i sumiranja utisaka svih partnera tokom implementacije projekta.

ova

“Projekat je protekao izuzuzetno dobro i mogu da kažem da smo potpuno zadovljni saradnjom sa hrvatskom stranom, odnosno gradom Osijekom i komunalnim preduzećem “Unikom” kao partnerima na ovom projektu. Rezultati projekta su već sada vidljivi i ogledaju se smanjenjem količine komunalnog otpada koji se odlaže na regionalnu deponiju u prethodnom periodu i povećanjem količine pet ambalaže, kartona i papira koji se koristi za reciklažu”, rekao je Radoslav Jevremović, direktor Javnog komunalnog preduzeća “Komunalije”.

Jevremović je dodao da s obzirom na jako uspešnu saradnju veruje da će JKP “Komunalije” i Grad Sremska Mitrovica i u budućnosti nastupati zajedno i nastaviti saradnju sa Hrvatskom, pre svega sa gradom Osijekom i komunalnim preduzećem “Unikom”.

“Moram da izrazim veliko zadovoljstvo što je uopšte projekat realizovan na ovakav način i mislim da smo zahvaljujući njemu počeli na jedan ozbiljniji način da se bavimo ekologijom i zaštitom životne sredine koja je vrlo bitna za sve nas. Takođe moram da naglasim da je pored onog vidljivog dela projekta kao što je postavljanje kontejnera, podela kanti i kompostera, tu i onaj, da tako kažem nevidljivi deo projekta, a to je edukacija dece predškolskog i školskog uzrasta, kao i ostaih naših sugrađana. Realizacija ovog projekta je dobar primer uspešne sradnje Republike Srbije i Republike Hrvatske”, rekao je Tomislav Janković, zamenik gradonačelnika Sremske Mitrovicei i za kraj dodao da će lokalna samouprava i u budućnosti podržavati ovakve i slične projekte i truditi se da što više sredstava iz evropskih fondova bude uloženo u Sremsku Mitrovicu.

Stvaranje društva bez otpada” naziv je projekta koji je Unikom krajem decembra 2013. godine počeo partnerski sprovoditi sa JP “Komunalije” iz Sremske Mitrovice. Reč je o programu dodele nepovratnih sredstva EU u okviru IPA projekta prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija, sa ciljem povećanja stope prikupljenog otpada kroz unaprjeđivanje mehanizma prikupljanja i upravljanja otpadom.

U okviru projekta JKP “Komunalije” je za Grad Sremsku Mitrovicu obezbedio postavljanje 32 takozvana reciklažna ostrva za primarnu separaciju otpada (pet ambalaža, plastika i karton), podeljeno je 1000 plavih kanti individualnim domaćinstvima, isto toliko je podeljeno i kompostera. Podeljeno je i oko 40 kontejnera, takođe za primarnu separaciju otpada predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, a postavljeno je i sedam mini eko ostrva. U okviru projekta održane su i mnogobrojne edukativne radionice u predškolskim i školskim ustanovama na teritoriji Grada.

Projekat je finansiran sredstvima Evropske Unije i njegova realizacija je trajala dve godine.Ukupna vrednost je 678.000 eura, pri čemu je fond za realizaciju projektnih aktivnosti u Srbiji 324.203 eura a u Hrtvatskoj 351.967,24 eura. Funkcionalni partneri na projektu su JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica, R Srbija i komunalno preduzeće „Unikom“ Osijek, R Hrvatska.

Možda Vam se svidi i