Rok za privatizaciju 76 medija u Srbiji ističe za pet meseci, a još nije objavljen nijedan tender za njihovu prodaju. U toku je provera dokumentacije za četiri državna medija – Gradski informativni centar Apolo iz Novog Sada, RTV Pančevo, Centar za informisanje Novi Kneževac i Radio Subotica, za koje se uskoro može očekivati objavljivanje tendera za prodaju.

Privatizaciju čekaju i tri medijske kuće sa područja Srema sa više od stotinu zaposlenih. Tri još neprivatizovane informativne kuće koje su u vlasništu lokalnih samouprava su radio-televizija Stara Pazova, radio Šid i radio-televizija Inđija.

U Ministarstvu privrede objašnjavaju da objava tendera u najvećoj meri zavisi od samog subjekta privatizacije kao i lokalne samouprave koja donosi Odluku o modelu, s obzirom da je većini medija u portfoliju Agencije za privatizaciju osnivač/većinski vlasnik lokalna samouprava.
Oni dodaju da će Agencija za privatizaciju objaviti tender za prodaju medija kada dobije privatizacionu dokumentaciju od subjekta privatizacije.

Privatizacionu dokumentaciju priprema subjekt privatizacije i dostavlja je Agenciji u roku od 30 dana od dana kada je Agencija subjektu dostavila Odluku o modelu i metodu privatizacije.
Agencija za privatizaciju je objavila javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za 76 subjekata koji obavljaju medijsku delatnost, od kojih je 56 preduzeća u većinskom vlasništvu lokalne samouprave, 15 u vlasništvu Agencije za privatizaciju, četiri Republike Srbije i jedno u društvenom vlasništvu.
U Ministarstvu privrede kažu da, prema Zakonu o privatizaciji, za subjekte privatizacije koji posluju većinskim kapitalom jedinice lokalne samouprave, odluku kojom se određuje model privatizacije donosi nadležni organ lokalne samouprave. „Do današnjeg dana, nadležne lokalne samouprave su dostavile odluke o modelu za 18 medija, a dinamika dostavljanja odluka o modelu privatizacije zavisi od samih lokalnih samouprava. Mediji za koje su odluke donete su o tome obavešteni, te su dužni da Agenciji za privatizaciju dostave privatizacionu dokumentaciju“, objašnjavaju u Ministarstvu.
Kako dodaju, u zavisnosti od roka u kojem preduzeća dostave privatizacionu dokumentaciju, Agencija će preduzeti neophodne radnje u cilju objave javnog poziva. „Veliki broj preduzeća koji obavlja medijsku delatnost te zbog teške finansijske situacije nisu u mogućnosti da obezbede sredstva za izradu privatizacione dokumentacije, te će Agencija za privatizaciju preduzeti mere u cilju prevazilaženja ovog problema“, prenosi Danas.
Privatizacija medija je propisana Zakonom o javnom informisanju i medijima. Ona se po ovom zakonu vrši se na način kojim se obezbeđuje kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja od javnog interesa, u periodu od pet godina od dana zaključivanja ugovora o prodaji kapitala.

Šta kažu propisi?
Propisano je takođe da ukoliko do 1. jula 2015. godine ne bude prodat kapital izdavača postupak prodaje kapitala se obustavlja, a kapital izdavača se privatizuje prenosom akcija zaposlenima bez naknade. Ako zaposleni ne prihvate prenos besplatnih akcija medij prestaje da postoji i briše se iz Registra medija, a odluku o promeni delatnosti izdavača ili ukidanju izdavača donosi osnivač izdavača.

Ko je zainteresovan za medije u Sremu?

Veliko interesovanje za kupovinu medija izrazio je izvesni Vladan Kostić, ali Agencija za privatizaciju o njemu nije dostavila nikakve podatke.
Kostić je zainteresovan i za medije iz Srema: RTV Inđija i RTV Stara Pazova. Osim ove dve kuće Kostić je zainteresovan i za kupovinu medija širom Srbije: BC Info JIP (Bela Crkva), RTV Šabac, RTV Bap (Bačka Palanka), TV Smederevo, RTV Mladenovac, RTV Vrnjačka Banja, TV Brus, RTV Ćuprija i RTV Trstenik.

Za Radio televiziju Inđija interes je pokazala i medijska kuća Radio Fruška gora doo, iz Rume. Do februara 2014. godine pravno lice se zvalo Radio EKO FG. Direktorka je Ljubica Eror, a vlasnica (od jula ove godine) Mioljka Radulović. Zainteresovana fizička lica su Danijela Šuša i Vladan Kostić.

Ponudu za Radio Šid Agenciji za privatizaciju uputila su dva pravna i dva fizička lica. Sremska televizija sa sedištem u Šidu ima licencu za regionalno emitovanje programa. Vlasnik televizije je Aleksandar Vinčić, a direktorka Danijela Šuša.
Drugo pravno lice koje je zainteresovano za kupovinu RTV Inđija je Proniks doo za konsalting i investicije, Novi Sad. Delatnost firme je razrada građevinskih projekata. Direktor i vlasnik firme sa troje zaposlenih je Niko Pejić.

O fizičkim licima, Nikoli Bauranovu i Zoranu Šaponji nema bližih podataka. Za privatizaciju Radio televizije Stara Pazova interes su pokazala jedno pravno i jedno fizičko lice.

Radio srem doo, Ruma: Direktor i vlasnik je Slavko Stijaković. Radio Srem je privatizovan 2007. godine, kada ga je kupilo preduzeće Vulin comerc doo iz Rume. U odluci o izmenama i dopunama osnivačkog akta iz 2012. godine, kao članovi ovog društva upisana su preduzeća Radio srem i Piramida Invest. Prema dokumentima objavljenim na sajtu APR, Slavko Stijaković upisan je kao član sa 100 posto vlasništva 25. jula 2013. godine.
Zainteresovano fizičko lice je Vladan Kostić.

Možda Vam se svidi i