Sremska Mitrovica – Na zakazanoj 32. sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica, između ostalog jedna tačka dnevnog reda biće i Predlog lokalnog akconog plana zapošljavanja.

Lokalni akcioni plan zapošljavanja je osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja za 2015. godinu grada Sremska Mitrovica. Lokalna samouprava je preuzela deo odgovornosti u kreiranju aktivne politike zapošljavanja na svojoj teritoriji, uvažavajući ciljeve itvrđene Nacionalnim akcionim planom za zapošljavanja za 2015. godinu i lokalnih specifičnosti.

Ovim dokumentom definišu se ciljevi i prioriteti politike zapošljavanja i utvrđuju mere i programi koji će se realizovati.

Prioritetni ciljevi aktivne politike zapošljavanja u ovoj godinu su sumereni na povećanje broja zaposlenih mladih, povećanje usklađenosti potražnje i ponude, povećanje broja nekvalifikovanih radnika kao i povećanje broja zaposlenih koji su proglašeni tehnološkim viškom i lica preko 50 godina.

55379_nezaposleni201-afp-robyn-beck_f

Grad Sremska Mitrovica, prema podacima Popisa stanovništva u Republici Srbiji 2011. godine ima ukupno 79.940 stanovnika, što ga čini gradom sa najviše stanovnika u Sremskoj oblasti, a stavlja na šesto mesto po broju stanovnika u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku na području grada Sremske Mitrovice u martu 2014. godine bilo je 15.961 zaposlenih, što je u odnosu na 2013. godinu više za 1,22 odsto. Od toga najviše zaposlenih je u prerađivačkoj industriji, čak 24,02 odsto, zatim u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, 14,87 odsto, pa u obrazovanju 11,63 odsto.

Trenutno u Sremskoj Mitrovici tržište rada karakteriše neusklađenost između ponude i potražnje radne snage, koja je pojačana neskladom u kvalifikacionoj i starosnoj strukturi, visokim stepenom dugoročne nezaposlenosti, visoka stopa nezaposlenosti mladih do 30 godina, kao i nazaposlenost lica sa nižim i srednjim nivoima obrazovanja.

Ukupan broj nezaposlenih lica, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje u Sremskom okrugu je 29.299, od toga u Sremskoj Mitrovici, prema podacima iz novembra prošle godine, bilo je 6.798 nezaposlenih, što je u odnosu na isti mesec 2013. godine manje za 4,2 odsto.
Najveće učešće među nezaposlenima imaju lica do 29 godina starosti (28,33%), a zatim lica preko 50 godina starosti (28,13%).

Na osnovu podataka iz novembra prošle godine, na zaposlenje duže od jedne godine čekalo je čak 61,19 odsto svih nezaposlenih.

Lokalnim akcionim planom želi se povećati broj zaposlenih mladih za 10 odsto, podsticati zapošljavanje lica starijih od 50 godina kao i nekvalifikovane radne snage takođe za 10 odsto i usklađivanje ponude i potražnje.

Kako bi se ciljevi ispunili sprovešće se niz različitih aktivnosti i mera usmerenih na određene populacione grupe. Neke od mera koje su planirane jesu savetovanja, obuke za aktivno traženje posla, organizovanje sajma profesionalne orijentacije, programi stučne prakse, obuke za tržište rada, obuke za poznatog poslodavca, informisanje o prednostima ulaganja u otpremnine u samozapošljavanje, motivaciono – aktivaciona obuka, funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, javni radovi, obuke na zahtev poslodavca itd.

Možda Vam se svidi i